Differentiaaldiagnose

Download hier de samenvattingsfiche.

Bij ondergewicht arrow

Het klinisch onderzoek is ook van belang om andere lichamelijke oorzaken van ondergewicht uit te sluiten [4, 51]. Naast de lichamelijke symptomen is de psychologische component heel belangrijk in de differentiaaldiagnose. Bij de lichamelijke oorzaken van ondergewicht is er geen bewuste wens om af te vallen, en is er geen verstoord lichaamsbeeldHet is echter belangrijk te weten dat sommige patiënten met Anorexia Nervosa ontkennen of minimaliseren dat ze willen afvallen. Ook zijn er patiënten die effectief aangeven niet te willen afvallen, maar zo bang zijn om bij te komen dat ze toch gedrag stellen waardoor ze blijven afvallen [63]. 

 

Tabel 9. Differentiaaldiagnose bij ondergewicht [4,63]

 

Aandoening   Kenmerken  Verschil met ES 
Hyperthyreoïdie  Verhoogde stofwisseling 

Snelle hartslag

Hoge bloeddruk

Warme huid, transpiratie

Vertraagde stofwisseling 

Trage hartslag

Lage bloeddruk

Koud aanvoelen

Infectieziekten en aids  Hogere lichaamstemperatuur  Lagere lichaamstemperatuur 
Tumoren en leukemie  Verhoogde stofwisseling  Vertraagde stofwisseling 
Achalasie (zwelling slokdarm)  Verminderde peristaltiek

Belemmering doorgang naar maag

Pijn en beklemd gevoeld 

 
Coeliakie (glutenovergevoeligheid)  Gewichtsverlies 

Vermoeidheid

Diarree en buikklachten

 
IBD (Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)  Gewichtsverlies 

Vermoeidheid

Diarree en spijsverteringsproblemen

 
Chronische pancreatitis  Gewichtsverlies 

Darmklachten

Spijsverteringsproblemen

 
Andere psychiatrische klachten 

(bv. depressie, angststoornis zonder comorbide eetstoornis) 

Gewichtsverlies 

Verminderde eetlust 

Selectief eetgedrag 

Bewuste wens om af te vallen (bij AN; niet aanwezig bij ARFID)

 

Noot. IBD  = irritable bowel syndrome of prikkelbare darmsyndroom  

 

Verminderde eetlust kan ook een symptoom van depressie zijn, en kan dan zelfs gepaard gaan met aanzienlijke vermagering [70]. Ook angststoornissen kunnen gepaard gaan met gewichtsverlies, als spanningsverschijnsel, of in het kader van bepaalde obsessies, fobieën (bv. slikfobie, braakfobie) of vermijdingsgedrag (bv. angst om in gezelschap te eten) [71, 72]. Anderzijds kampen personen met een eetstoornis ook vaak met depressieve en angstklachten [3]. Verder horen ook psychose, druggebruik en somatisatiestoornis tot de psychiatrische differentiaaldiagnose [51, 5]. 

 

Aandachtspunt 

Uithongering lokt ook bepaalde psychische symptomen uit, die verdwijnen wanneer de voedingstoestand hersteld wordt. Voorbeelden zijn lusteloosheid en obsessief bezig zijn met eten. Dit maakt gewichtsherstel prioritair op de  behandeling van psychische symptomen. Uithongering kan ook cognitieve problemen, zoals concentratieverlies, veroorzaken [14] 

 

Bij overgewicht arrow

Overgewicht en obesitas worden in sommige gevallen (mede) veroorzaakt door een genetisch syndroom of een somatische aandoening. Hoewel slechts een zeer klein aandeel van de mensen met obesitas een genetische aandoening heeft, is het toch belangrijk om deze oorzaken na te gaan. Zeker wanneer de eetgewoonten vrij normaal zijn en er specifieke bijkomende symptomen aanwezig zijn, dient men interne aandoeningen in overweging te nemen. Om na te gaan wat de oorzaak is van het overgewicht en of er al sprake is van een weerslag op de lichamelijke conditie, is het belangrijk een bloeddrukmeting, algemene inspectie van de huid, hart- en longauscultatie en palpatie van de schildklier uit te voeren [35] 

Enkele zeldzame genetische syndromen die gepaard gaan met overgewicht zijn Prader Willi syndroom, Bardet Biedl syndoom en Beckwith-Wiedemann syndroom. Deze syndromen gaan gepaard met ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke handicap (al dan niet ernstig), dysmorfie, gehoor- en visusproblemen, enz. [73]. 

Een aantal hormonale problemen veroorzaken ook gewichtstoename. Tekort aan groeihormoon, tekort aan schildklierhormoon (hypothyreoïdie) en een te hoge cortisolproductie door de bijnier of vanuit de hypofyse (syndroom van Cushing) veroorzaken een verminderd energieverbruik wat gepaard kan gaan met de ontwikkeling van  overgewicht/obesitas [74]. Advies van een endocrinoloog of geneticus is aangewezen bij (vermoeden van) een van deze oorzaken.  

Verder is er ook heel wat medicatie die overgewicht kan veroorzaken. 

Medicatie die kan leiden tot gewichtstoename zijn: corticosteroïden, antipsychotica, anti-migraine middelen, insuline, orale antidiabetica, antidepressiva, bètablokkers, anticonvulsiva en hormonale medicatie [75]. Een overzicht van medicatie geassocieerd met gewichtstoename vind je in deze tabel uit Savas et al., 2019. 

Ook een aantal emotionele/psychiatrische problemen kunnen gewichtstoename met zich meebrengen, zoals depressie en angst [70, 76, 77]. Nachtelijk eten kan voorkomen zonder dat er volledig ontwaken optreedt, waardoor men ’s morgens geen of weinig herinnering meer heeft aan het nachtelijk gebeuren; het gaat wellicht om een slaapstoornis van het type slaapwandelen [78]. 

 

Bij braken arrow

Braken kan ook wijzen op keto-acidose ten gevolge van diabetes. Het is belangrijk hier behoedzaam voor te zijn. Deze toestand is gevaarlijk en moet snel gecorrigeerd worden [79]