Stappenplan eetstoornissen voor de diëtist

Eetstoornissen zijn ernstige aandoeningen die veel lijden kunnen veroorzaken. Ook de diëtist kan als zorgverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van cliënten met een eetstoornis. Om diëtisten die zich specialiseren in dit thema de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden, ontwikkelde Eetexpert dit ‘diëtistendraaiboek voor eetstoornissen’. Het draaiboek vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op bestaande draaiboeken voor artsen, CLB, Eerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

CEBAM approved

Download

pdf – 3325985KB

Thumbnail

Doel

Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten uit de ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen te ondersteunen bij de behandeling van adolescenten (>12j) en volwassenen met Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN) of Eetbuistoornis (BED, als afkorting van het Engelstalige Binge Eating Disorder). Het draaiboek voorziet een praktijkgericht stappenplan, gebaseerd op het verloop van een diëtistisch consult, dat elektronisch raadpleegbaar is met daarnaast ondersteunende fiches (zie knop ‘overzicht fiches’ boven het menu) die gebruikt kunnen worden tijdens de consultatie. 

Uw opmerkingen of feedback over het draaiboek horen we graag. U kan deze steeds mailen naar secretariaat@eetexpert.be.

Overzicht materialen

Invultool – Binge Eating Trigger Checklist (BETCH)

Checklist eetbuien.

Invultool

– 244 KB

Invultool – Eetdagboek

Eetdagboek

Invultool

– 73 KB

Invultool gewichtsproblemen anamnese – Diëtist

Anamneseformulier voor diëtisten bij overgewicht en obesitas.

Invultool

– 400 KB

Infofiche ICF schema eetstoornissen – Diëtist

ICF schema eetstoornissen voor de diëtist.

Infofiche

– 128 KB

Infofiche motivatie – zorgverlener

Motivatiekaders en basishouding voor gedragsverandering.

Infofiche

– 149 KB

Infofiche de mythe van lijnen

Waarom is lijnen of ‘op dieet gaan’ een mythe?

Infofiche

– 1.8 MB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten – zorgverlener

Info rond evenwichtig eetgedrag en eetcompetenties voor zorgverleners.

Infofiche

– 393 KB

Invultool – Multidisciplinair overleg

Formulier voor multidisciplinair overleg.

Invultool

– 356 KB

Infofiche eetstoornissen – zorg op maat en ernstinschatting

Ernst- en indicatiestelling, zorg op maat

Infofiche

– 401 KB

Auteur: Nena Van Hemelryck (vzw Eetexpert.be)
Projectcoördinatie: An Vandeputte en Ilse Ulens (vzw Eetexpert.be)
Werkgroep: Etelka Possemiers, Els Engels, Hella Van Laer, Goedele Vandamme, Lotte De Clercq, Inge De Ridder, Charlotte Vanderbeken, Emmy Velghe, Bieke Lowette, Hilde Geraerts, Hanna Aerts, Lieve Pensaert, Hilde Winters, Jill Windels, Dana Cools, Jolien Hebbelynck, Yane Verhulst, Anja Temmerman, Lien Joossens, Joke Gysen, Elly Cox, Inneke Meeusen

Indien u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2020). Aanpak van Eetstoornissen. Draaiboek voor ambulante gespecialiseerde diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Datum laatste update: november 2020