Stappenplan eetstoornissen voor de diëtist

Eetstoornissen zijn ernstige aandoeningen die veel lijden kunnen veroorzaken. Ook de diëtist kan als zorgverlener nauw betrokken zijn bij de behandeling van cliënten met een eetstoornis. Om diëtisten die zich specialiseren in dit thema de nodige wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden, ontwikkelde Eetexpert dit stappenplan. Het stappenplan is evidence-based, praktijkgericht en opgebouwd vanuit het consultatiemodel voor diëtisten, dat naadloos aansluit op bestaande stappenplanen voor artsen, CLB, Eerstelijnsprofessionals, en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt.

Hieronder kan je de pdf-versie van het stappenplan downloaden. Digitale stappenplannen kunnen licht verschillen van de pdf-versie, bv. in kader van nieuwe ontwikkelingen in de zorgorganisatie.

CEBAM approved

Download

pdf – 3325985KB

Thumbnail

Doel

Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten uit de ambulante gespecialiseerde zorg voor eetstoornissen te ondersteunen bij de behandeling van kinderen, adolescenten (>12j) en volwassenen met Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN), Eetbuistoornis (BED, als afkorting van het Engelstalige Binge Eating Disorder). Het stappenplan is gebaseerd op het verloop van een diëtistisch consult.

Uw opmerkingen of feedback over het draaiboek horen we graag. U kan deze steeds mailen naar secretariaat@eetexpert.be.

Overzicht materialen

Flowchart – Begeleiding bij eetstoornissen – Diëtist

Flowchart diëtistische begeleiding bij eetstoornissen

Flowchart

– 442 KB

Formulier – Binge Eating Trigger Checklist (BETCH)

Checklist eetbuien.

Formulier

– 244 KB

Formulier – Eetdagboek

Eetdagboek

Formulier

– 73 KB

Formulier – Gewichtsproblemen anamnese – Diëtist

Anamneseformulier voor diëtisten bij overgewicht en obesitas.

Formulier

– 400 KB

Infofiche ICF schema eetstoornissen – Diëtist

ICF schema eetstoornissen voor de diëtist.

Infofiche

– 128 KB

Infofiche motivatie – zorgverlener

Motivatiekaders en basishouding voor gedragsverandering.

Infofiche

– 149 KB

Infofiche de mythe van lijnen

Waarom is lijnen of ‘op dieet gaan’ een mythe?

Infofiche

– 1.8 MB

Infofiche gezonde leefstijl ALLES – afwisselend eten – zorgverlener

Info rond evenwichtig eetgedrag en eetcompetenties voor zorgverleners.

Infofiche

– 393 KB

Formulier – Multidisciplinair overleg

Formulier voor multidisciplinair overleg.

Formulier

– 356 KB

Infofiche eetstoornissen – zorg op maat en ernstinschatting

Ernst- en indicatiestelling, zorg op maat

Infofiche

– 401 KB

Auteurs: Nena Van Hemelryck (vzw Eetexpert.be)

Projectcoördinatie: An Vandeputte en Ilse Ulens (vzw Eetexpert.be)

Werkgroep: Etelka Possemiers, Els Engels, Elke Arnauts, Hella Van Laer, Goedele Vandamme, Lotte De Clercq, Inge De Ridder, Charlotte Vanderbeken, Emmy Velghe, Bieke Lowette, Hilde Geraerts, Hanna Aerts, Inneke Meeusen, Lieve Pensaert, Hilde Winters, Annelies Van Driessche, Jill Windels, Dana Cools, Jolien Hebbelynck, Yane Verhulst, Anja Temmerman, Lien Joossens, Joke Gysen, Elly Cox

Indien u dit stappenplan wilt citeren, gebruik dan volgende verwijzing: Eetexpert (2020). Aanpak van Eetstoornissen. Stappenplan voor ambulante gespecialiseerde diëtisten. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).