Expertkennis

Nodige expertkennis voor een diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen

De wetenschappelijk onderbouwde behandeling van eetstoornissen bestaat uit een interdisciplinaire aanpak, waarvan de voedingsbegeleiding door de diëtist een essentiële component uitmaakt. Gespecialiseerde training is noodzakelijk om goede diëtistische zorg te kunnen leveren aan deze specifieke populatie. Zo is onder meer een goede kennis van de psychologische en neurobiologische aspecten van een eetstoornis vereist [2, 14].

Aanbevolen basiskennis en -vaardigheden

[2] [14] [19, 11, 9, 20]

 • Expertise in de nutritionele behoeften die eigen zijn aan de leeftijd van de cliëntenpopulatie;
 • Kennis over de normale ontwikkeling van eetgedrag;
 • Kennis over de kenmerken van de verschillende eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen, inclusief DSM-5-criteria;
 • Kennis over het risicoprofiel en de psychodynamiek bij eet- en gewichtsproblemen;
 • Kennis over de kernsymptomen ondervoeding, purgeergedrag en eetbuien en de somatische gevolgen ervan;
 • Kennis over de lichamelijkepsychische en sociale gevolgen van de eetstoornis;
 • Kennis omtrent de verschillende nutritionele behandelingsstrategieën voor gewichtsherstel, herstel van de voedingstoestand en normalisatie van eetgedrag;
 • Kennis over het ‘Refeeding syndroom’: pathologie, risicocriteria, behandeling, monitoring en suppletie;
 • Kennis en vaardigheden omtrent terugvalpreventie;
 • Kennis omtrent de verschillende motivatiekaders en bijbehorende technieken;  
 • Interdisciplinair samenwerken, alsook samenwerken met ondersteunende figuren (zoals familieleden, ouders, partner, …);
 • Kennis omtrent modaliteiten rond informatie-uitwisseling, GDPR en vertrouwelijkheid;
 • Kennis van de sociale kaart met betrekking tot eetstoornisbehandeling.

Diëtisten die instaan voor de behandeling van cliënten met eetstoornissen dienen kennis te hebben.

Supervisie

Naast theoretische bijscholingen, is het aanbevolen om als diëtist deel te nemen aan supervisie en casusbesprekingen onder leiding van een erkende psycholoog/psychiater om expertise in de behandeling van eetstoornissen te krijgen of te behouden [2, 9].