Nodige expertkennis voor een diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen

De wetenschappelijk onderbouwde behandeling van eetstoornissen bestaat uit een interdisciplinaire aanpak, waarvan de voedingsbegeleiding door de diëtist een essentiële component uitmaakt. Gespecialiseerde training is noodzakelijk om goede diëtistische zorg te kunnen leveren aan deze specifieke populatie. Zo is onder meer een goede kennis van de psychologische en neurobiologische aspecten van een eetstoornis vereist [2, 13].

Aanbevolen basiskennis en -vaardigheden

[2] [13] [19, 10, 8, 20]

Diëtisten die instaan voor de behandeling van cliënten met eetstoornissen dienen kennis te hebben omtrent de grenzen van het eigen beroep, alsook deze van de andere betrokken disciplines. 

Supervisie

Naast theoretische bijscholingen, is het aanbevolen om als diëtist deel te nemen aan supervisie en casusbesprekingen onder leiding van een erkende psycholoog/psychiater om expertise in de behandeling van eetstoornissen te krijgen of te behouden [2, 8].