Voorbereiding voor opname

Een goede voorbereiding van een opname kan bijdragen aan het algehele succes van de behandeling. Van zodra duidelijk wordt dat een residentiële behandeling geïndiceerd is, kan de diëtist de opname voorbereiden: de cliënt begeleiden bij het kiezen van een residentieel behandelcentrum, de cliënt een afspraak laten maken voor een intakegesprek, dit eerste gesprek overlopen met de cliënt én ambulante opvolging voorzien totdat de opname effectief kan plaatsvinden.

Ook hier blijven de klassieke ingrediënten van motivatie belangrijk:

  • uitleg geven waarom deze stap nodig is;
  • waar mogelijk keuze geven in behandelcentra;
  • betrokken blijven, de hulpverleningsrelatie hoeft niet te stoppen door de opname. Na de opname kan ambulante begeleiding verdergaan. Tijdens de opname verandert de ambulante hulpverlener van rol (supporter i.p.v. coach)

Begeleiden bij keuze residentieel behandelcentrum

De diëtist kan de cliënt begeleiden bij de keuze van een residentieel behandelcentrum door:

  • de verschillende bestaande centra toe te lichten;
  • wachtlijsten van de verschillende centra na te gaan;
  • telefonisch contact op te nemen met de centra indien de cliënt hiertoe zelf niet voldoende in staat is.

In Vlaanderen zijn er residentiële centra waar enkel kinderen en jongeren kunnen opgenomen worden (kinder- en jeugdpsychiatrie) en centra specifiek voor volwassenen (volwassenenpsychiatrie). Een overzicht van de verschillende centra vind je hier (voor volwassenen): 

Multidisciplinaire eetstoornisklinieken in Vlaanderen voor kinderen en jongeren:
– voor kinderen tot 12 jaar: 
– voor jongeren tussen 12 en 18 jaar: 

Intakegesprek residentiële setting

Het is nuttig voor zowel volwassen cliënten als voor jongere cliënten en hun familie of steunfiguren om al op voorhand (voor de eventuele opname) een intakegesprek bij de residentiële afdeling te hebben. Tijdens deze ontmoeting kan informatie gedeeld worden over [23]:

  • wat cliënten kunnen verwachten van het programma;
  • wat er van cliënten wordt verwacht tijdens opname.

Deze ontmoeting (of reeks van ontmoetingen) helpt de betrokkenheid bij de behandeling te bevorderen [23].

Het is zinvol om het kennismakingsgesprek na afloop te bespreken tijdens de volgende consultatie. Op die manier worden de verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de opname duidelijk en bespreekbaar.

Ambulante opvolging tot opname

Bij de behandeling van eetstoornissen is de continuïteit van zorg zeer belangrijk. Aangezien er in de praktijk soms wachtlijsten zijn voor een residentiële opname, kan het zijn dat de cliënt nog een tijdje dient opgevolgd te worden in de ambulante setting. Dit vermijdt een eventuele achteruitgang van de eetstoornis en bevordert de kans op slagen tijdens de opname. Het is belangrijk doelstellingen voor deze overbrugging te concretiseren in overleg met de cliënt.

Informatie overdracht

Bij transfer van de ambulante naar de residentiële zorg is een goede communicatie tussen de betrokken zorgverleners belangrijk.