Interdisciplinair samenwerken in de zorg bij eetstoornissen

De diëtistische zorg maakt altijd onderdeel uit van een interdisciplinaire aanpak [9, 10, 11, 12]. Eetstoornissen vragen om een integrale aanpak vertrekkende vanuit het biopsychosociaal model. Verkenning van voeding, beweging, en medisch-somatisch en psychosociaal functioneren is nodig [13, 10, 14, 12].

De meerwaarde van een interdisciplinair team zit in een combinatie van kennis, vakmanschap, onderlinge ondersteuning en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De samenstelling van het team kan variëren naargelang de individuele problematiek en beschikbare zorgverlening [10] [14]. Voor een optimale zorgverlening bestaat een behandelteam uit een medicus (huisarts, kinderarts), een diëtist, en een klinisch psycholoog (psychiater, klinisch orthopedagoog). Bij sommige cliënten kan het team uitgebreid worden met een kinesitherapeut, geneesheer-specialist, psychomotorische therapeut, … . Uiteraard moet iedere zorgverlener binnen het team ervaring en expertise hebben in de behandeling van eet- en gewichtsproblemen (zie Nodige expertkennis voor een diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen).

Waar mogelijk worden ondersteunende figuren (ouders, mantelzorgers, partners, … ) en/of ervaringsdeskundigen betrokken bij de behandeling [10]

Feb 2024: conventie eetstoornissen

Voor gediagnosticeerde eetstoornissen (AN, BN en BED)  is er sinds februari 2024 een uitbreiding van het aanbod gespecialiseerde ambulante zorg voor eetstoornissen binnen de netwerken Kinderen en adolescenten (dus tot en met 23 jaar). Hiervoor is een diagnose AN, BN of BED nodig, een behandelplan opgesteld door de behandelend arts, en een multidisciplinair overleg bij de start van het zorgtraject. Naast de reeds voorziene gespecialiseerde psychologische zorg binnen de ELP-conventie (tot 20 sessies bij een gespecialiseerde eerstelijnspsycholoog per 12 maanden), zijn er ook tot 15 sessies voedingsadvies terugbetaald bij een diëtist met expertise in eetstoornissen. Voor volwassenen is dit extra voedingsadvies niet voorzien, maar zij kunnen ook beroep doen op de voorziene gespecialiseerde psychologische zorg binnen de conventie (tot 20 sessies per 12 maanden). Meer info over het gesubsidieerde zorgtraject voor kinderen en adolescenten vind je hier.

Zie ook onze infopagina rond zorgtrajecten en deze infopagina van de VBVD.