De ambulante diëtistische begeleiding bij eetstoornissen

De diëtistische begeleiding van cliënten met eetstoornissen kenmerkt zich door het (herhaaldelijk) doorlopen van een aantal fasen: het diëtistisch onderzoek, de diëtistische diagnose, dieetbehandeling en evaluatie. Tijdens deze verschillende fasen vervult de diëtist een begeleidende, adviserende, motiverende en coachende rol [21]. Motivatieversterkend werken is een topic doorheen alle fases van de begeleiding. Er wordt geadviseerd de verschillende fases aan te pakken in een werkstijl die autonomie, verbondenheid, en competenties van de cliënt versterkt.