Eetdagboek

Eetdagboek voor zelfmonitoring

Tijdens één van de eerste consultaties wordt een eetdagboek meegegeven met de cliënt voor zelfmonitoring. In het begin heeft het eetdagboek vooral een verkennende functie. Maar het eetdagboek maakt ook verder integraal deel uit van de behandeling van de eetstoornis, het is dus belangrijk dat dit zo goed en volledig mogelijk wordt ingevuld [52]. Het is een belangrijk instrument voor psycho-educatie, monitoring en evaluatie maar ook voor uitbouw van de vertrouwensrelatie.

Registratie

In het dagboek registreert de cliënt [52]:

 • alles wat gegeten wordt, inclusief het tijdstip, de soort voeding/drank en de portiegrootte;
 • de plaats van consumptie, zo gedetailleerd mogelijk;
 • wanneer men het gevoel had een excessieve hoeveelheid eten of drinken genuttigd te hebben;
 • eventueel compensatoir gedrag: bewust braken, laxeermiddelen, diuretica, …;
 • gedachten en gevoelens bij de voedingsinname.

Het doel van het eetdagboek is tweeledig [52, 23, 38, 34]:

 • de diëtist een gedetailleerd beeld geven van:
  • wat, hoeveel, wanneer en waar de cliënt eet;
  • de aard en kernsymptomen van de aanwezige eetstoornis;
  • de functie van purgeergedrag en eetbuien voor de cliënt.
 • zorgen voor een beginnende bewustwording bij de cliënt:
  • inzicht in de voedingsgewoonten;
  • inzicht in de mate van angst en de cognities;
  • inzicht in triggers van eetbuien en purgeergedrag.

  “Door het invullen van het eetdagboek laat de cliënt mij toe in zijn eetprobleem.”

Uitleg en geruststelling

Het is belangrijk om de cliënt uitleg te geven omtrent het doel en het gebruik van het eetdagboek en ook gerust te stellen. Een eetdagboek bijhouden kan voor de cliënt gepaard gaan met angst [11].

“Voor velen is een eetdagboek invullen zeer intensief. Waar deze zelfregistratie voor sommigen juist structurerend werkt, kan het bij anderen de focus op eten versterken. Soms kan het zinvol zijn om het invullen van het eetdagboek af te lijnen tot enkele dagen.”

Voorbeeld van een eetdagboek

Een voorbeeld van een eetdagboek vind je hier.

Instructies voor het invullen van het eetdagboek vind je hier

Invultool – Eetdagboek

Eetdagboek

Invultool

– 73 KB