Handleiding

Deze tekst kan de praktijk op verschillende manieren ondersteunen in gericht maatwerk. Aangezien de factoren die een rol spelen in het ontstaan van een eet- of gewichtsprobleem, vaak ook een rol spelen in de ernst of het voortbestaan, is ze informatief voor zowel preventiewerkers als behandelaars. Preventiewerkers kunnen ze als leidraad gebruiken om factoren te selecteren die voor een grote groep jongeren versterkend kunnen werken, om domeinen te selecteren die bevraagd kunnen worden in een screeningsgesprek, of om preventie op maat uit te werken bij een (groep) jongere(n) die specifieke risicofactoren verto(o)n(t)en. Behandelaars kunnen deze tekst gebruiken om zicht te krijgen op factoren die het ontstaan en voortbestaan van een eet- of gewichtsprobleem bij hun patiënt hebben beïnvloed, om zo deze factoren mee te nemen in het uitwerken van zorg op maat.

Bij de tekst hoort ook een samenvattingsfiche met handvatten voor preventie en zorg.

Indien u dit stappenplan wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2016). Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw).

Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 566 KB