Risicofactoren uitgediept

In deze sectie gaan we dieper in op

  • Demografische factoren
  • Biologische factoren
  • Psychologische factoren
  • Sociale factoren