Familieondersteuning bij eetstoornissen: waar staan we en wat volgt nog?   

De voorbije periode werd sterk ingezet op een aanbod ter ondersteuning van ouders, zowel in preventie van problemen met eten in gewicht, als tijdens het herstel van een eetstoornis bij hun kind. Ontdek hier het overzicht.  

In 2023 werd zeer hard gewerkt aan het aanbod ter ondersteuning van ouders.  Zo verscheen het boek “Ben ik te dik, mama? Help je tiener groeien naar een positief lichaamsbeeld en gezond eetgedrag” om ouders te ondersteunen in hun groeiversterkende rol naar hun tieners toe. Dit boek werd geschreven door An Vandeputte, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en drijvende kracht achter het kenniscentrum Eetexpert. Het boek richt zich op ouders die hun tiener willen helpen bij het ontwikkelen van een gezonde relatie met voeding en hun lichaam en biedt praktische adviezen en begeleiding voor ouders en opvoeders die zich zorgen maken over het lichaamsbeeld en eetgedrag van hun tiener en die willen helpen bij het ontwikkelen van een gezond lichaams- en zelfbeeld.   

Daarnaast werd ook ingezet op de herstelondersteunende rol van ouders bij een eetstoornis. Zo kunnen ouders die ontdekken dat hun kind een eetstoornis heeft terecht op de online toolkit eetstoornissen voor ouders, deze werd reeds eerder ontwikkeld maar werd vorig jaar flink opgefrist.  

 In 2023 werd verder ook materiaal ontwikkeld voor hulpverleners die ouders ondersteunen.  

Daarnaast werkte Eetexpert een oudertraining uit voor ambulante hulpverleners die een groepsaanbod voor ouders willen aanbieden. Dit materiaal bestaat uit een informatiepakket voor ouders en een draaiboek voor de hulpverlener. Bij het nieuwe materiaal hoort ook een online vorming en een online supervisiegroep groepsaanbod voor ouders ter ondersteuning van hulpverleners die met het materiaal aan het werk gaan. In de oudertrainingen krijgen ouders informatie over wat een eetstoornis is, de rol die zij als ouder kunnen opnemen, hoe maaltijdondersteuning geboden kan worden en hoe ouders emotionele ondersteuning kunnen bieden in het herstelproces. De expertise in het werken met deze educatieve en ondersteunende oudergroepen groeit en raakt meer en meer ingebed in de Vlaamse zorg voor eetstoornissen. Een overzicht van deze groepen vind je op de website van Eetexpert of je kan je informeren via de verwijslijn.   

Uitbouw van een laagdrempelig groepsaanbod voor gezinnen met eetstoornissen  In 2024 bouwt Eetexpert verder aan het versterken van ouders en gezinnen die geconfronteerd worden met een eetstoornis. Er zal ingezet worden op het ondersteunen van ambulante hulpverleners om aan de slag te gaan met een laagdrempelig gezinsgroepsaanbod voor gezinnen die geconfronteerd worden met een eetstoornis. Gezinsgroepstherapie, een methode om gezinnen in groep te betrekken in de behandeling van verschillende psychiatrische stoornissen, kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelproces van een eetstoornis en vormt een waardevolle aanvulling op de ambulante behandeling van jongeren en jongvolwassenen met een eetstoornis.  Deze gezinsgroepen zijn gefocust op het ondersteunen en het versterken van het gezin en de ouder-kind interactie in de strijd tegen de eetstoornis. Hoe je dit concreet vorm kan geven in een ambulante laagdrempelige setting kan je leren tijdens de workshop ambulante gezinsgroepstherapie die plaatsvindt op vrijdag 23 februari te Leuven.

 

Datum laatste aanpassing: 9 februari 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?