Beleidsnieuws 2024

Februari 2024

  • Interministerieel samenwerken: De nieuwe conventie eetstoornissen is gestart op 1 februari 2024. De nieuwe zorgtrajecten rond obesitas en eetstoornissen willen een dringende leemte invullen in de gespecialiseerde zorg. Maar nooit engageerden alle overheden zich zo uitdrukkelijk om samen te werken aan het hele traject bij eet- en gewichtsproblemen als nu. Men beoogt een doordacht traject van geïntegreerde zorg, beginnende met een goede preventie in de leefsettings, goede vroeghulp en eerstelijnszorg, met gerichte zorg op maat wanneer meer expertise aangewezen is. Begin november 2023 werd hierrond een protocolakkoord ondertekend met een engagementsverklaring om rond kinderen met overgewicht een proeftuin te starten. Een nieuwe Vlaamse werkgroep is ondertussen gestart met het oog op uitbreiding van goede preventie en eerstelijnszorg bij kinderen en jongeren met obesitas.  
  • Ter concretisering van het preventieve beleid formuleerde de Vlaamse overheid concrete en meetbare gezondheidsdoelstellingen: ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Deze doelstellingen worden op dit ogenblik geëvalueerd en een nieuwe gezondheidsconferentie is in voorbereiding ter concretisering van het Vlaams gezondheidsbeleid vanaf 2025.  
  • Omdat sociale mediagebruik van jongeren stevig blijkt en zeer intrusief is, stelde Eetexpert de vraag aan het kabinet Dalle, verantwoordelijk voor media en voor jeugd, om bijkomende ondersteuningsmaterialen uit te werken. Dit jaar kunnen we gerichte materialen uitwerken bij het ondersteunen van jongeren op sociale media en dit voor ouders, begeleiders van jongeren in het jeugdwerk en op school, en voor jongeren zelf.   
  • Om erg jonge kinderen groeigericht nog beter te kunnen opvolgen, zijn op Vlaams niveau nieuwe groeicurven uitgewerkt voor de jongste leeftijdsgroep: Zie het nieuwsbericht: Nieuwe Vlaamse groeicurven voor jonge kinderen

 

Datum laatste aanpassing: 9 februari 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?