Beleidsnieuws 2024

Juni 2024

 • Interministerieel samenwerken bij obesitas: Het protocolakkoord i.v.m. preventie en zorg bij kinderen met obesitas leidde tot heel wat nieuwe opstarten:
  • Er kwam een Vlaamse Werkgroep obesitas bij kinderen samen o.l.v. Karen Fredrix van Agentschap Zorg en Gezondheid die verdere oplossingen uitwerkt voor uitdagingen op Vlaams niveau m.b.t. preventie en eerstelijnsuitbouw: verkenning van good practices m.b.t. een gestructureerde preventieve aanpak bij obesitas, uitbouw van multidisciplinair overleg in de eerstelijn, verbreding van eerstelijnszorg…
  • O.l.v. CEBAM werkt Eetexpert aan een doordacht implementatietraject ter ondersteuning van goede ernstinschatting bij kinderen met obesitas in de huisartspraktijken.
  • Federaal wordt er verder gewerkt aan de verdere concretisering van de conventie voor kinderen met obesitas met ernstige gezondheidsimpact (EOSS-P van 2 of 3). Twaalf Vlaamse PMOC teams zijn nu opgestart en zorgen voor gratis multidisciplinaire aanpak bij kinderen tussen 2 en 18 jaar.
 • Ook in de uitbouw van goede eetstoorniszorg wordt verder gebouwd en sterk samengewerkt:
  • De Vlaamse Overheid investeerde verder in ondersteuning van jongeren in hun leefsettings: er werd dit voorjaar concreet verder gewerkt met de sportcontext van jongeren, met de jeugdcontext, met steden en gemeenten, en met de thuiscontext. Op vraag van Minister Dalle zijn we tegelijk ook materialen aan het uitwerken voor ouders en onderwijs ter versterking van jongeren bij hun sociale mediabezoek. Tegelijk is de Vlaamse Overheid aan het werk rond een nieuw Vlaams plan voor geestelijke gezondheidsbevordering en is men ook de nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstellingen aan het voorbereiden waarin we bouwen aan een brede groeibevorderende context die ook eet- en gewichtsproblemen wil voorkomen.
  • De Federale overheid wil zorg bij eetstoornissen vlotter toegankelijk maken met zowel meer zorgaanbod als gratis zorg voor jongeren tot en met 23 jaar. De nieuwe conventie eetstoornissen krijgt dit voorjaar meer en meer vorm:
   • Deel 1 van de conventie -de uitbouw van het multidisciplinaire ambulante aanbod- wordt in ieder netwerk nu geconcretiseerd: er gebeurden aanwervingen om de multidisciplinaire ambulante supportteams startklaar te maken, en de werving van psychologen en diëtisten voor de conventie is volop bezig. Concrete namen van diëtisten en psychologen vind je eind juni op de website van de netwerken GGKJ of nu al via de Provinciale Zorgpunten voor eetstoornissen (MAST) en op de verwijslijst van Eetexpert, en psychologen op www.spreekerover.be.
   • Deel 2 van de conventie – de uitbouw van zorg voor complexe eetstoornissen op Vlaams niveau – wordt op dit ogenblik door het RIZIV-team voorbereid. Meer nieuws hierrond volgt eind juni 2024.

Februari 2024

 • Interministerieel samenwerken: De nieuwe conventie eetstoornissen is gestart op 1 februari 2024. De nieuwe zorgtrajecten rond obesitas en eetstoornissen willen een dringende leemte invullen in de gespecialiseerde zorg. Maar nooit engageerden alle overheden zich zo uitdrukkelijk om samen te werken aan het hele traject bij eet- en gewichtsproblemen als nu. Men beoogt een doordacht traject van geïntegreerde zorg, beginnende met een goede preventie in de leefsettings, goede vroeghulp en eerstelijnszorg, met gerichte zorg op maat wanneer meer expertise aangewezen is. Begin november 2023 werd hierrond een protocolakkoord ondertekend met een engagementsverklaring om rond kinderen met overgewicht een proeftuin te starten. Een nieuwe Vlaamse werkgroep is ondertussen gestart met het oog op uitbreiding van goede preventie en eerstelijnszorg bij kinderen en jongeren met obesitas.  
 • Ter concretisering van het preventieve beleid formuleerde de Vlaamse overheid concrete en meetbare gezondheidsdoelstellingen: ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Deze doelstellingen worden op dit ogenblik geëvalueerd en een nieuwe gezondheidsconferentie is in voorbereiding ter concretisering van het Vlaams gezondheidsbeleid vanaf 2025.  
 • Omdat sociale mediagebruik van jongeren stevig blijkt en zeer intrusief is, stelde Eetexpert de vraag aan het kabinet Dalle, verantwoordelijk voor media en voor jeugd, om bijkomende ondersteuningsmaterialen uit te werken. Dit jaar kunnen we gerichte materialen uitwerken bij het ondersteunen van jongeren op sociale media en dit voor ouders, begeleiders van jongeren in het jeugdwerk en op school, en voor jongeren zelf.   
 • Om erg jonge kinderen groeigericht nog beter te kunnen opvolgen, zijn op Vlaams niveau nieuwe groeicurven uitgewerkt voor de jongste leeftijdsgroep: Zie het nieuwsbericht: Nieuwe Vlaamse groeicurven voor jonge kinderen

 

Datum laatste aanpassing: 7 juni 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?