Nieuwe fiches voor de eerstelijnshulpverlener

In een reeks nieuwe fiches bij het stappenplan voor eerstelijnshulpverleners willen we de informatie uit het stappenplan makkelijker toegankelijk maken. De fiches geven een samenvatting van de belangrijkste informatie per stap van het stappenplan.

  • De eerste fiche is Onderzoeken. Deze fiche geeft handvatten bij de detectie en ernstinschatting van eet-en gewichtsproblemen in de eerste lijn. Je vindt er een overzicht van de thema’s om te bevragen en voorbeeldvragen die je op weg kunnen helpen.
  • De tweede fiche is Actiebepaling. Je vindt er handvatten rond ernstinschatting vanuit verschillende componenten: leefstijl, gewichtsevolutie, psychisch functioneren, context en screening.
  • De derde fiche is Timen en plannen, om stapsgewijs aan de slag te gaan met de eerstelijnsbegeleiding.
  • De overzichtsfiche INNOVATE vind je hier.

 

OKT 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Obesitas als ziekte

Obesitas als ziekte

dec 2021 – Hoewel er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn voor het al dan niet erkennen van obesitas als ziekte, is er ook een duidelijke gemeenschappelijke noemer.

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen

aug 2023 – Wil je zelf aan de slag met een zelfhulpprogramma voor jouw cliënt? Lees dan zeker deze aandachtspunten.

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist

mei 2021 – Er zijn verschillende risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt binnen de sport.