Nieuwe infofiche: Minimaal Gezond Gewicht (MGG) en Optimaal Gewicht (OG)

In de fiche ‘Minimaal gezond gewicht en optimaal gewicht’ worden de verschillende noodzakelijke stappen besproken en toegelicht, die je dient te doorlopen in de bepaling van het MGG en OG binnen een eetstoornisbehandeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan

  • de verschillende criteria naargelang de kinderen en jongeren volgroeid of niet volgroeid zijn op het moment dat het MGG en OG bepaald dient te worden.
  • jongeren die overgewicht of obesitas hadden voor de aanvang van de eetstoornis.

In een gekoppelde fiche wordt aan de hand van een casusvoorbeeld de bepaling van het MGG en OG praktisch toegelicht.

Infofiche Minimaal Gezond Gewicht (MGG) en Optimaal Gewicht (OG)

Berekening Minimaal Gezond Gewicht (MGG) en Optimaal Gewicht (OG) in de praktijk.

Infofiche

– 1.2 MB

 

Datum laatste aanpassing: 8 februari 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?