Kennisdag 2024: Neurodiversiteit in de preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen

Heb jij oog voor neurodiversiteit in je preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen? Het thema voor deze kennisdag 2024 is neurodiversiteit. Waar we in preventie en zorg naartoe werken voor de grote groep, is voor sommige cliënten soms wat moeilijk in te passen. Cliënten die op een andere manier denken, leren, waarnemen of interpreteren, hebben soms behoefte aan extra of andere ondersteuning op weg naar herstel. 

In onze praktijken ontmoeten we steeds meer cliënten die eet- en gewichtsproblemen rapporteren samengaand met een atypische neurologische ontwikkeling, zoals autisme of ADHD. Klassiek zijn personen met neurodivergentie geneigd zich te proberen aanpassen aan personen met een neurotypische ontwikkeling, en te camoufleren dat ze op een andere manier denken of prikkels verwerken. Wat kunnen we gericht aanbieden ter ondersteuning van hun groei in eetvaardigheden en herstel bij eetproblemen? 

Programma kennisdag 12 september 2024: neurodiversiteit

Voormiddag

In de voormiddag bieden gedragswetenschappers uit de verschillende Vlaamse universiteiten jou een stevige basis i.v.m. neurodiversiteit en neurodivergente profielen, en meer concreet krijg je een update van het onderzoek rond ASS en ADHD. 

  • 9.30: Opening 
  • 9.45Neurodiversiteit, een vraag naar nieuwe accenten in bestaand aanbod? (Prof. dr. Ilse Noens, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven) 
  • 10.25Kapstokken i.v.m. jongeren met ADHD (Prof. dr. Saskia Van der Oord, Onderzoekseenheid Klinische Psychologie, KU Leuven) 
  • 11.05: pauze 
  • 11.30Kapstokken i.v.m. kinderen met autisme (Prof. dr. Herbert Roeyers, Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie, UGent) 
  • 12.10Panel 
  • 12.30: Lunch 

Namiddag

In de namiddag nemen bedreven hulpverleners jou mee achter de schermen van hun praktijkwerk bij preventie en zorg bij ASS en ADHD, en concretiseren ze hoe ze in de praktijk groeiversterkend en herstelgericht aan het werk gaan met deze groep .

  • 13.30: Help ze groeien: Aanpak in de praktijk met o.a. Thomas Fondelli (psycholoog), An Gers (diëtist), Karen Vertessen (kinderpsychiater) en een ervaringsdeskundige.
  • 16u30: einde studiedag

Doelgroep

De Kennisdag 2024: Neurodiversiteit in de preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen biedt diëtisten, artsen, psychologen, CLB’ers, verpleegkundigen,  preventiewerkers,…  houvast voor een maatgerichte preventie en zorg bij een ruimere groep cliënten, afgestemd op een breder spectrum van neurodiversiteit. 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

Inschrijving

 

Datum laatste aanpassing: 29 mei 2024

Nieuws

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

Stappenplan eetstoornissen voor pediatrieteams

dec 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor pediatrieteams!

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

Stappenplan eetstoornissen voor crisiswerkers

okt 2023 – Ontdek ons nieuwe stappenplan voor crisiswerkers!

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

Nieuw zorgtraject eetstoornissen

nov 2023 – Op 1 februari 2024 start een nieuw zorgtraject met zorgaanbod in de thuisomgeving van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen.

Sociale media en lichaamsbeeld

Sociale media en lichaamsbeeld

okt 2023 – Wat is nu de precieze invloed van sociale media op jongeren hun lichaamsbeeld? En vooral: Hoe kunnen we jongeren daar als ouder, hulpverlener, of school zijnde in ondersteunen?