Kennisdag 2024: Neurodiversiteit in de preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen

Heb jij oog voor neurodiversiteit in je preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen? 

Waar we in preventie en zorg naartoe werken voor de grote groep, is voor sommige cliënten soms wat moeilijk in te passen. Cliënten die op een andere manier denken, leren, waarnemen of interpreteren, hebben soms behoefte aan extra of andere ondersteuning op weg naar herstel.

In onze praktijken ontmoeten we steeds meer cliënten die eet- en gewichtsproblemen rapporteren samengaand met een atypische neurologische ontwikkeling, zoals autisme of ADHD. Klassiek zijn personen met neurodivergentie geneigd zich te proberen aanpassen aan personen met een neurotypische ontwikkeling, en te camoufleren dat ze op een andere manier denken of prikkels verwerken. Wat kunnen we gericht aanbieden ter ondersteuning van hun groei in eetvaardigheden en herstel bij eetproblemen? 

Programma

Voormiddag

In de voormiddag bieden gedragswetenschappers uit de verschillende Vlaamse universiteiten jou een stevige basis i.v.m. neurodiversiteit en neurodivergente profielen, en meer concreet krijg je een update van het onderzoek rond ASS en ADHD. 

 • 9.30: Opening 
 • 9.45: Neurodiversiteit, een vraag naar nieuwe accenten in bestaand aanbod? (Prof. dr. Ilse Noens, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven) 
 • 10.25: Kapstokken i.v.m. jongeren met ADHD (Prof. dr. Saskia Van der Oord, Onderzoekseenheid Klinische Psychologie, KU Leuven) 
 • 11.05: pauze 
 • 11.30: Kapstokken i.v.m. kinderen met autisme (Prof. dr. Herbert Roeyers, Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie, UGent) 
 • 12.10: Panel 
 • 12.30: Lunch 

Namiddag

In de namiddag nemen bedreven hulpverleners jou mee achter de schermen van hun praktijkwerk bij preventie en zorg bij ASS en ADHD, en concretiseren ze hoe ze in de praktijk groeiversterkend en herstelgericht aan het werk gaan met deze groep.

 • 13.30: Help ze groeien: Aanpak in de praktijk met o.a. Thomas Fondelli (psycholoog), An Gers (diëtist), Karen Vertessen (kinderpsychiater) en een ervaringsdeskundige.
 • 16u30: einde studiedag

Doelgroep

Deze dag biedt diëtisten, artsen, psychologen, CLB’ers, verpleegkundigen, preventiewerkers,…  houvast voor een maatgerichte preventie en zorg bij een ruimere groep cliënten, afgestemd op een breder spectrum van neurodiversiteit. 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

Praktisch

Kies bij je inschrijving of je de kennisdag op locatie of online wil volgen.

Online livestream

Als je kiest voor de optie online kan je de kennisdag online volgen via een livestream. Het is ook mogelijk om de opname achteraf te (her)bekijken.

 • Volg live of bekijk achteraf.
 • Digitale versie van de slides en infofiches inbegrepen.
 • Er is mogelijkheid tot vragen stellen aan sprekers via online chatfunctie.

Op locatie

Als je kiest voor de optie op locatie kan je de kennisdag bijwonen in het provinciehuis in Leuven. Je krijgt achteraf ook toegang tot de opname.

 • Broodjeslunch en drank tijdens pauzes inbegrepen.
 • Digitale versie van de slides en pakket met gedrukte infofiches inbegrepen.
 • Deelnemers op locatie kunnen nadien ook livestream herbekijken.

Inschrijving

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van datum vorming, het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Wens je een factuur op naam van je bedrijf of werkgever? Vul dan zeker deze facturatiegegevens in via de optie ‘gegevens aanpassen’. Zo krijg je meteen een correcte factuur.

Datum

do 12 september – 9u30 – 16u30

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Online

Prijs

€ 100

Prijs online

€ 50