Wegwijs als arts in de nieuwe conventie eetstoornissen

Begin februari ging de nieuwe conventie eetstoornissen voor jongeren van start, die kadert binnen een ruimer zorgtraject rond eetproblemen en eetstoornissen. De behandelende arts (doorgaans huisarts, kinderarts) speelt een essentiële rol in het initiëren van het geconventioneerd zorgtraject eetstoornissen bij jongeren of jongvolwassenen met een diagnose AN, BN, of BED.

We nemen je hieronder mee in de belangrijkste stappen die je als arts moet zetten, en bieden je heel wat ondersteunende tools aan. Ook op www.eetexpert.be vind je stappenplannen, specifieke materialen voor huisartspraktijken, een Vraag en antwoord rond de conventie, verschillende webinars, en een heleboel korte filmpjes rond diagnostiek en behandeling van eetstoornissen door de huisarts.

1. Initiatie van het geconventioneerd zorgtraject – wat houdt dat in?

De conventie eetstoornissen is van toepassing op kinderen en jongeren van 10 tot en met 23 jaar met een diagnose Anorexia Nervosa (AN), Boulimia Nervosa (BN) of Eetbuistoornis (BED). De (huis)arts initieert het traject. Dit houdt kortgezegd in dat de arts:

  • de diagnose AN/BN/BED stelt
  • het nomenclatuurnummer activeert: 401295
  • een behandelplan opstelt en integreert in het EMD; dit sjabloon kan je hierin ondersteunen
  • multidisciplinair overleg organiseert (en dus indien mogelijk ook toeleidt naar een psycholoog en diëtist binnen de conventie)
  • een verwijsbrief maakt voor de diëtist (de psycholoog mag natuurlijk ook een verwijsbrief krijgen, maar heeft dit niet per se nodig i.k.v. de terugbetaling)

We brachten deze informatie voor de arts hier samen: Taken van de huisarts binnen de conventie eetstoornissen.
Bekijk ook dit korte Filmpje “Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts”.

Filmpje – Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?

Wat betekent de conventie eetstoornissen voor de huisarts?

Filmpje

8:12

Invultool – Eetstoornis – Zorgtraject – Behandelplan – Huisarts

Hulpmiddel bij opstellen behandelplan.

Invultool

– 75 KB

2. Waar vind ik collega’s om mee samen te werken?

Via de website www.spreekerover.be kan je een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog in je buurt vinden. In sommige netwerken kan je ook de problematiek aangeven waarrond je hulp zoekt.

Je kan ook contactgegevens vragen van geconventioneerde psychologen en diëtisten via de netwerken GGZ of via de verwijslijn van Eetexpert. De conventie eetstoornissen valt onder de netwerken Kinderen en jongeren. De contactgegevens van de netwerken Kinderen en jongeren vind je hier.   

3. Hoe kan ik als (huis)arts aan de slag met de diagnostiek van eetstoornissen?

Net zoals bij heel wat andere aandoeningen heb je informatie nodig rond de kenmerken van de stoornis, voer je bij vermoeden van een eetstoornis een uitgebreidere anamnese uit, een klinisch onderzoek, en enkele technische onderzoeken om complicaties uit te sluiten.

Welke aspecten hierbij aan bod komen vind je in het Stappenplan eetstoornissen voor de huisarts.

Uiteraard komt in het stappenplan ook de verdere begeleiding aan bod.

Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Huisarts

Hier vind je het stappenplan voor de huisarts rond eetstoornissen bij jongeren en volwassenen.

Stappenplan

– 1.6 MB

Filmpje – Anamnese bij een eetstoornis voor de huisarts

Hoe kan de anamnese verlopen?

Filmpje

03:00

Filmpje – Klinisch onderzoek bij een eetstoornis voor de huisarts

Hoe kan het klinisch onderzoek verlopen?

Filmpje

00:59

Verdiepend

We hebben heel wat materialen en vormingen om je te ondersteunen bij je rol in de conventie, of je nu veel of weinig tijd hebt, en zowel voor wie graag leest als voor wie liever een collega hoort toelichten. We zetten hieronder verschillende tools op een rijtje.

1. Vorming, materialen en info rond de conventie

Webinar Aanpak van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk volgens de nieuwe conventie

2. Materialen en vorming rond eetstoornissen

Op eigen tempo – Webinar – Workshop medische opvolging van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

En last but not least: binnenkort kunnen huisartsen en hun eventuele verpleegkundige in de huisartsenpraktijk gratis intekenen op een geaccrediteerde basistraining rond eetstoornissen, afgestemd op de nieuwe conventie en Impulseoproof. Inschrijvingen starten eind mei via de website van Eetexpert. Hou onze nieuwsbrieven en vormingskalender in de gaten!

Datum laatste aanpassing: 13 mei 2024