Nieuwsflits-Reportage Pano

Nieuwsflits naar aanleiding van de reportage van Pano

Naar aanleiding van de reportage van Pano op 4/3/2020 rond geheime netwerken op sociale media  brengen we graag nog eens de aanbevelingen hierrond onder uw aandacht.


In de hulpverlening 

Voor hulpverleners die in contact komen met patiënten met een eetstoornis is het belangrijk om aandachtig te zijn voor activiteit op deze websites en netwerken maar toeleiding tot deze netwerken dient ten allen tijde voorkomen te worden.  Vraag daarom NIET rechtstreeks of de patiënt(e) actief is op deze netwerken of bepaalde sites. Probeer echter zicht te krijgen op het sociale netwerk van de patient(e):

 • Met wie heeft hij/zij contact?
 • Bij wie vindt hij/zij steun? 

Indien er op basis van de antwoorden van de patiënt(e) een sterk vermoeden rijst dat zij actief zijn op dit soort netwerken, is het belangrijk om door te vragen:

 • Wat betekenen die netwerken voor hem/haar?
 • Welke inhoud bekijkt hij/zij?
 • Wat betekent die inhoud voor hem/haar?
 • Post hij/zij zelf ook?

Hoe verontrustend ook, probeer te vermijden om in de ‘reparatie-reflex’ te schieten waarbij je de persoon in kwestie probeert te overtuigen om hier onmiddellijk mee te stoppen. Blijf zonder oordeel verder verkennen, laat de persoon stilstaan bij de voor- en nadelen die bij het bezoeken van deze netwerken gepaard gaan.  Welke alternatieven zouden er zijn met dezelfde voordelen als deze netwerken?

Werk verder aan een goed contact met je patiënt en aan zijn/haar sociaal netwerk.

Voor preventiewerk

Breng NIET op ideeën door te verwijzen naar probleemgedrag en probleemsituaties, bijvoorbeeld: “jij zit toch niet op websites die …… “. Onderzoek toont immers aan dat het jongeren kan inspireren om deze sites te bezoeken of net het probleemgedrag te vertonen waartegen wij ze willen beschermen.

Wat dan wel?

1. Bespreek groeithema’s die voor alle jongeren herkenbaar zijn: nood hebben aan een netwerk met familie en vrienden, opbouwen van een identiteit en positief zelfbeeld, omgaan met veranderingen in je lichaam, leren omgaan met moeilijke gevoelens en emoties. Laat jongeren aan het woord. Stel open vragen, bijvoorbeeld:

 • Hoe voelen ze zich in de klas/school?
 • Wat doen ze in hun vrije tijd om zich te ontspannen?
 • Wat doen ze als ze het moeilijk hebben?
 • Waar vinden ze steun, bij wie kunnen ze terecht als ze het moeilijk hebben?

2. Werk versterkend, door jongeren hierover te laten reflecteren. Benadruk wat goed gaat en help hen om nieuwe handvatten te vinden waar nodig. Suggesties kunnen, maar laat hen in de eerste plaats zelf tot oplossingen komen.

3. Versterk mediavaardigheden en leer hen kritisch denken over het gebruik van sociale media

 • Hoe gaan ze om met sociale media?
 • Welke plaats/impact heeft sociale media in hun leven?
 • Wat vinden ze daarvan? Hoeveel tijd willen ze er aan spenderen ?
 • Wat zouden ze al dan niet willen veranderen?
 • Hoe zouden ze dat kunnen doen?
 • Wie of wat zou hen daar bij kunnen helpen?

Er bestaan lespakketten die specifiek op deze thema’s inzetten: zie ons aanbod voor preventiewerkers en leerkrachten.

Maak je je zorgen rond signalen van je eigen kind of een jongere in je klas? Bespreek het met een hulpverlener. 

Verdiepende info

Meer weten over dit thema? In 2017 hebben we in onze nieuwsbrief onderzoek samengebracht rond de rol van sociale netwerksites in het risico op eetstoornissen.

Meer nieuws

 • Eetstoornis in Corona tijden

  Bij wie kan je terecht ? Hoe zal jouw therapie of behandeling eruit zien de komende tijd? Onzekerheid en allerlei veranderingen kunnen veel stress geven. Het is oké om je verward, overweldigd, angstig,… te voelen. Coronavirus of niet, je hebt hulp nodig . Verken met ons de mogelijkheden, en maak concrete afspraken.

 • Laat cliënten niet los in deze Corona-tijden

  Zorg je mee voor de (online) opvolging van mensen met eet- en gewichtsproblemen? Wij geven tips.

 • Eetexpert helpt

  Wil je patiënten helpen die omwille van het coronavirus niet terecht kunnen bij hun hulpverlener of psychiatrische dienst? Laat het ons weten! Stuur je gegevens door zodat wij naar jou kunnen doorverwijzen. Samen staan we sterk! 💪🏻

 • Telewerken door het coronavirus?

  Volg van thuis uit onze e-learnings! Abonnees betalen nu €10 i.p.v. €20.

Bekijk al het nieuws