Vers van de pers: Vlaams onderzoek rond eetcompetentievragenlijst

De eetcompetentievragenlijst, gebaseerd op het model van Ellyn Satter, werd vertaald en gevalideerd bij Vlaamse jongeren (Claes et al., 2023). Het onderzoek toonde ook dat hogere scores op eetcompetentie gepaard gaan met (a) minder symptomen van eetstoornissen en (b) een gezondere identiteitsontwikkeling. 

Het model van Ellyn Satter vormde de basis voor onze fiches rond eetcompetentie.

Meer lezen?

  • Het artikel is vrij toegankelijk via deze link
  • Dit is de volledige referentie: Claes, L., Vankerckhoven, L., Smits, D., Kiekens, G., Robillard, C. L., Stukken, L., & Luyckx, K. (2023). Psychometric properties of the Dutch version of the Eating Competence Satter Inventory (ecsi 2.0TM) in community adolescents. Nutrients, 15(21):4531. https://doi.org/10.3390/nu15214531
  • Om de vragenlijst te gebruiken, heb je toestemming nodig van de ontwikkelaars van de vragenlijst; je kan de vragenlijst, inclusief de Nederlandstalige vertaling, opvragen via de website van het Ellyn Satter Institute
  • Lees meer over eetcompetentie op de website van Eetexpert

Aan de slag met de fiches?

We werkten de fiche rond eetcompetentie uit voor verschillende doelgroepen:

DEC 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Obesitas als ziekte

Obesitas als ziekte

dec 2021 – Hoewel er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn voor het al dan niet erkennen van obesitas als ziekte, is er ook een duidelijke gemeenschappelijke noemer.

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen

aug 2023 – Wil je zelf aan de slag met een zelfhulpprogramma voor jouw cliënt? Lees dan zeker deze aandachtspunten.

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist

mei 2021 – Er zijn verschillende risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt binnen de sport.