10 oktober 2023

Stappenplan rond eetstoornissen voor crisiswerkers

Speciaal voor crisismedewerkers, bijvoorbeeld binnen mobiele crisisteams, is er een nieuw stappenplan voor crisishulp bij eetstoornissen, met bijhorende infofiche. Het helpt hen bij het doen stoppen van de escalatie, het inschakelen van hulpbronnen en het herstellen van verbinding. En er is ook een webinar dat je kan (her)bekijken.

Fiches voor ouders

In deze nieuwe fiches geven we ouders concrete handvaten en tips om het groeitraject van hun kinderen te helpen versterken. We baseren ons daarvoor op A.L.L.E.S. Het A.L.L.E.S. kader omvat vijf bouwstenen die bijdragen aan een gezonde levensstijl. In de nieuwe fiches voor ouders focussen we op drie van die vijf bouwstenen, namelijk: afwisselend eten, emoties hanteren, en lief zijn voor jezelf.

Download ze hier

Fiches voor de eerstelijnshulpverlener

In een reeks nieuwe fiches bij het draaiboek voor eerstelijnshulpverleners willen we de informatie uit het draaiboek makkelijker toegankelijk moeten maken. De fiches geven een samenvatting van de belangrijkste informatie per stap van het stappenplan.

  • De eerste fiche is Onderzoeken. Deze fiche geeft handvatten bij de detectie en ernstinschatting van eet-en gewichtsproblemen in de eerste lijn. Je vindt er een overzicht van de thema’s om te bevragen en voorbeeldvragen die je op weg kunnen helpen.
  • De tweede fiche is Actiebepaling. Je vindt er handvatten rond ernstinschatting vanuit verschillende componenten: leefstijl, gewichtsevolutie, psychisch functioneren, context en screening.
  • De derde fiche is Timen en plannen, om stapsgewijs aan de slag te gaan met de eerstelijnsbegeleiding
  • De overzichtsfiche INNOVATE vind je hier.

20 juni 2023

Boek ‘Ben ik te dik, mama’?

Sinds 9 mei 2023 is een nieuw groeiondersteunend boek voor ouders beschikbaar. Het biedt ouders praktische informatie wanneer jongeren aan het zoeken zijn rond hun eetgedrag en lichaamsbeeld. 

Ouders spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van groei, ook op vlak van lichaamsbeeld en eetgedrag. Maar hoe doe je dat precies? Waaraan herken je of je tiener vragen heeft over gewicht en voeding? Wanneer ga je het gesprek aan? Wat zet je op tafel? En hoe kun je er op een milde manier voor zorgen dat je kinderen een positieve relatie met hun eigen lichaam kunnen aangaan?

Meer info over dit nieuwe boek bij Uitgeverij Lannoo

Webinar voor huisartsen rond eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

In dit webinar maakt Maura Sisk huisartsen wegwijs in de problematiek van eetstoornissen. Vanuit het medisch-somatisch luik bij de eetstoornisproblematiek, laat ze zien hoe deze complexe problematiek kan worden begeleid in de huisartsenpraktijk. 

Meer info en inschrijven

Vormingspakket en werkmateriaal binnen de conventie ELP

Het zorgtraject voor binnen de eerstelijn eetstoornissen werd uitgebreid. Ben je psycholoog of diëtist binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg? Ontdek hier vormingen en werkmateriaal op jouw maat.

Bekijk het aanbod   

12 januari 2023

Diëtistendraaiboek overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten 

Eetexpert ontwikkelde dit draaiboek om diëtisten die werkzaam zijn in een ambulante setting en zich specialiseren in de behandeling van deze doelgroep de nodige ondersteuning te bieden. Het draaiboek vormt een evidence-based praktijkgericht stappenplan, opgebouwd volgens het verloop van een diëtistisch consult, dat naadloos aansluit op bestaande draaiboeken voor andere hulpverleners, zodat een interdisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt. 

Bij het draaiboek worden ook ondersteunende fiches en een dagboek voorzien, die gebruikt kunnen worden tijdens de consultatie. 

Bekijk het stappenplan

Website en materialen rond eetproblemen in de sport 

Eetexpert wil sportorganisaties ondersteunen bij het voorkomen van, het vroegtijdig herkennen en verwijzen naar hulp bij eet- en gewichtsproblemen in de sportclub. Daarom bouwden we aan een nieuwe deelsite voor sporters: ‘eetexpert.be/sport’. Op zaterdag 10/12/2022 werd deze nieuwe deelwebsite voorgesteld op de Dag van de Trainer, die plaatsvond in het topsportcentrum van Sport Vlaanderen in Gent. 

De themapagina rond sport bundelt informatie rond eet- en gewichtsproblemen toegepast op de sportcontext: Wat hebben sporters nodig? Loopt een sporter risico? Zijn er verontrustende signalen? Wat kan ik doen wanneer ik me zorgen maak? Deze informatie wordt ondersteund door overzichtsfiches die je gemakkelijk bij de hand kan nemen en je op weg zetten rond de belangrijkste thema’s en vragen. 

Ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe deelsite, werden een aantal nieuwe fiches ontwikkeld: 

Boekenlijst in toolbox eetstoornissen voor ouders 

Op onze webpagina voor naasten van personen met een eetstoornis werd een overzicht van interessante boeken toegevoegd. Volgende categorieën aan boeken komen aan bod: eetstoornissen, voor ouders van een kind met een eetstoornis, zelfhulpboeken, ARFID en autisme. 

Bekijk de boekenlijst

OKT 2023

Nieuws

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

Nieuw WHO-rapport rond obesitas: duiding

jun 2022 – Het is aan te raden om met regelmaat na te gaan of de schattingen gegenereerd door het model wel overeenkomen met de werkelijk geobserveerde prevalenties.

Obesitas als ziekte

Obesitas als ziekte

dec 2021 – Hoewel er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn voor het al dan niet erkennen van obesitas als ziekte, is er ook een duidelijke gemeenschappelijke noemer.

Online en mobiele zelfhulpprogramma's bij eetproblemen en eetstoornissen

Online en mobiele zelfhulpprogramma’s bij eetproblemen en eetstoornissen

aug 2023 – Wil je zelf aan de slag met een zelfhulpprogramma voor jouw cliënt? Lees dan zeker deze aandachtspunten.

Eetstoornissen in de (top)sport - begeleiding door de diëtist

Eetstoornissen in de (top)sport – begeleiding door de diëtist

mei 2021 – Er zijn verschillende risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een eetstoornis ontwikkelt binnen de sport.