Ontdek onze nieuwe dynamische invultools

Onze invultools zijn Interactieve, praktische tools waarin je als zorgverlener iets kan invullen of berekenen. Ze zijn bedoeld om je in je praktijk te ondersteunen. De verwijstool kende je wellicht al. Vanaf nu zijn er een heleboel andere tools waarvan je gebruik kan maken. Bij elk van deze tools is het mogelijk om een verslag met de resultaten te downloaden. Hieronder vind je een overzicht.

Motivatie

Met de motivatietool kan je het motivatiestadium van je cliënt of patiënt bepalen. De tool is gebaseerd op de cirkel van verandering van Prochaska en DiClemente. Afhankelijk van de antwoorden die je aanvinkt krijg je het motivatiestadium van je cliënt te zien en een aantal praktische aanbevelingen en tips.

Invultool – Motivatie

Screening naar eetstoornissen

Me deze tool kan je de SCOFF en ESP afnemen. Een screeningsvragenlijst is nuttig bij vermoeden van een eetstoornis. Beide vragenlijsten zijn geschikt om een eetstoornis uit te sluiten (vanaf 12 jaar), niet om een diagnose te stellen.

Invultool – Screening naar eetstoornissen

Signalen van een eetstoornis

De patiënt heeft een verhoogd risico op een eetstoornis? Deze tool helpt je signalen detecteren. Je kan aanduiden welke signalen je opmerkt.

Invultool – Signalen van een eetstoornis

Gewichstcurve volwassenen

Met deze tool kan je de BMI en buikomtrek bepalen en het gewichtsverloop in kaart brengen. Je kan ook de beleving van de patiënt bevragen en eventueel gebruik van gewichtsverhogende medicatie nagaan. Deze resultaten kan je nadien exporteren als verlag (Word-document).

Invultool – Gewichstcurve volwassenen

Gewichtscurve kinderen en jongeren

Met deze tool kan je de groeicurve en het percentage overgewicht bepalen en het gewichtsverloop in kaart brengen. Deze resultaten kan je nadien exporteren als verlag (Word-document).

Bij kinderen kunnen we niet dezelfde BMI-waarden gebruiken. De BMI bij kinderen is heel leeftijdsafhankelijk, omdat de verhouding tussen gewicht en lengte verandert met de leeftijd.  Via groeicurven of het percentage overgewicht kan je inschatten of het gewicht van een kind past bij zijn/haar leeftijd, geslacht en lengte.  

Invultool – Gewichtscurve kinderen en jongeren

Invultool bij het stappenplan overgewicht en obesitas bij volwassenen voor de diëtist

Dit stappenplan heeft tot doel diëtisten te ondersteunen bij de behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas. Het voorziet een praktijkgericht stappenplan dat je op je computer, tablet of smartphone kan raadplegen, met daarnaast ondersteunende tools die je kan gebruiken tijdens de consultatie. Deze resultaten kan je nadien exporteren als verlag (Word-document).

Invultool – Stappenplan voor diëtisten

Invultool bij de inschatting van het medisch en gezondheidsrisico bij volwassenen met obesitas door arts & verpleegkundige

Dit stappenplan heeft tot doel huisartsen en praktijkverpleegkundigen te ondersteunen bij de identificatie, diagnosestelling, risicostratificatie en behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas. Deze resultaten kan je nadien exporteren als verlag (Word-document).

Invultool bij de inschatting van het medisch en gezondheidsrisico bij volwassenen met obesitas door arts & verpleegkundige

Invultool bij stappenplan eetproblemen en eetstoornissen voor psychologen

Met deze tool kan je de motivatiefase van je cliënt bepalen, symptomen inventariseren, een diagnose stellen en de ernst van de problematiek vaststellen.

Invultool bij stappenplan eetproblemen en gewichtsproblemen voor psychologen

Datum laatste aanpassing: 21 juni 2024