Basisopleiding eetstoornissen voor geconventioneerde psychologen en orthopedagogen (G-ELP)

De basisopleiding eetstoornissen staat open voor alle klinisch psychologen en orthopedagogen. Op deze pagina kan je inschrijven als geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog. Voor hen is deze basisopleiding gratis (ondersteund door de federale overheid). Niet-geconventioneerde psychologen en orthopedagogen betalen 50 euro voor de volledige basisopleiding en schrijven zich via deze pagina in.

Beschrijving

Dit voorjaar startte een nieuwe conventie eetstoornissen waarbij jongeren met een eetstoornis tot en met 23 jaar gratis terechtkunnen bij een zorgteam dicht bij hun thuissituatie Meer informatie daarover vind je hier.

Het vroegtijdig detecteren, het gericht interveniëren en een multidisciplinaire aanpak zijn cruciale bouwstenen in de behandeling van een eetstoornis.

In het kader van het federale vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn  voorziet Eetexpert voor alle disciplines die deel uitmaken van dit zorgtraject eetstoornissen een uitgebreide basisopleiding.

Inhoud

In deze basisopleiding komt de discipline-specifieke aanpak en de verschillende schakels in de ketting van zorg voor eetstoornissen aan bod.

De gespecialiseerde ELP’s verwerven in de basisopleiding de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een ambulant gespecialiseerd zorgtraject bij eetstoornissen. Een geïntegreerd zorgmodel voor eetstoornissen omvat verschillende stappen of schakels in de ketting van zorg. Dat betekent dat de G-ELP over specifieke kennis en vaardigheden op elk van deze domeinen dient te beschikken. De psycholoog zal op elk van deze domeinen disciplinespecifieke kennis en vaardigheden verwerven. In het vormingstraject zijn deze schakels vertaald in verschillende modules die telkens terugkomen in de basisopleiding.

Opbouw

De basisopleiding bestaat uit een hybride pakket waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag gevolgd door een online toepassingsmoment.

  • Online modulair zelfstudiepakket
  • Online vragenmoment
    • 9 SEPT, 13u – 14u30
  • Praktijkdag Leuven
    • 2 DEC
  • Online toepassingsmoment
    • 19 DEC, 9u – 10u30

Inschrijving

De basisopleiding wordt ondersteund door de federale overheid en is gericht op geconventioneerde psychologen en orthopedagogen die zich willen vormen in hun aanbod voor jongeren met een eetstoornis. Inschrijven kan hieronder.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 13u – 14u30
ma 02 december – 09u-16u30
do 19 december – 9u – 10u30

Locatie

Leuven

Online

Prijs

Gratis