Basisopleiding eetstoornissen voor niet-geconventioneerde diëtisten

De basisopleiding eetstoornissen staat open voor alle diëtisten. Op deze pagina kan je inschrijven als niet-geconventioneerde diëtist en betaal je 50 euro voor de volledige basisopleiding. Voor geconventioneerde diëtisten is deze basisopleiding gratis (ondersteund door de federale overheid) inschrijven kan via deze pagina

Beschrijving

Dit voorjaar startte een nieuwe conventie eetstoornissen waarbij jongeren met een eetstoornis tot en met 23 jaar gratis terecht kunnen bij een zorgteam dicht bij hun thuissituatie. Meer informatie daarover vind je hier.

Het vroegtijdig detecteren, het gericht interveniëren en een multidisciplinaire aanpak zijn cruciale bouwstenen in de behandeling van een eetstoornis.

In het kader van het federale vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn voorziet Eetexpert voor alle disciplines die deel uitmaken van dit zorgtraject eetstoornissen een uitgebreide basisopleiding.

Inhoud

In deze basisopleiding komt de discipline-specifieke aanpak en de verschillende schakels in de ketting van zorg voor eetstoornissen aan bod.

De diëtisten verwerven in de basisopleiding de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een ambulant gespecialiseerd zorgtraject bij eetstoornissen. Een geïntegreerd zorgmodel voor eetstoornissen omvat verschillende stappen of schakels in de ketting van zorg. Dat betekent dat de diëtisten over specifieke kennis en vaardigheden op elk van deze domeinen dient te beschikken. De diëtist zal op elk van deze domeinen disciplinespecifieke kennis en vaardigheden verwerven. In de basisopleiding zijn deze schakels vertaald in verschillende modules die telkens terugkomen in de basisopleidingen.

Opbouw

De basisopleiding bestaat uit een hybride pakket waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag gevolgd door een online toepassingsmoment.

  • Online modulair zelfstudiepakket
  • Online vragenmoment
    • 9 SEPT, 13u – 14u30
  • Praktijkdag
    • 18 NOV (Blauwput Leuven)
  • Online toepassingsmoment
    • 16 DEC, 13.30u – 15u

Inschrijving

De basisopleiding is gericht op diëtisten die zich willen vormen in hun aanbod voor jongeren met een eetstoornis. Inschrijven kan hieronder.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 13u – 14u30
ma 18 november – 09u – 16u30
ma 16 december – 13u30 – 15u

Locatie

Blauwput Leuven

Online

Prijs

€ 50