Basisopleiding eetstoornissen voor niet-geconventioneerde psychologen en orthopedagogen – VOLZET

Vanwege groot succes organiseren we een tweede basisopleiding voor psychologen.
Geconventioneerde psychologen kunnen zich inschrijven via deze link.
Niet-geconventioneerde psychologen kunnen zich inschrijven via deze link

De basisopleiding eetstoornissen staat open voor alle klinisch psychologen en orthopedagogen. Op deze pagina kan je inschrijven als niet-geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog en betaal je 50 euro voor de volledige basisopleiding. Voor geconventioneerde psychologen en orthopedagogen is deze basisopleiding gratis (ondersteund door de federale overheid) en schrijven zich via deze pagina in.

Beschrijving

Dit voorjaar startte een nieuwe conventie eetstoornissen waarbij jongeren met een eetstoornis tot en met 23 jaar gratis terechtkunnen bij een zorgteam dicht bij hun thuissituatie Meer informatie daarover vind je hier.

Het vroegtijdig detecteren, het gericht interveniëren en een multidisciplinaire aanpak zijn cruciale bouwstenen in de behandeling van een eetstoornis.

In het kader van het federale vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn  voorziet Eetexpert voor alle disciplines die deel uitmaken van dit zorgtraject eetstoornissen een uitgebreide basisopleiding.

Inhoud

In deze basisopleiding komt de discipline-specifieke aanpak en de verschillende schakels in de ketting van zorg voor eetstoornissen aan bod.

De psychologen en orthopedagogen verwerven in deze basisopleiding de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van een ambulant gespecialiseerd zorgtraject bij eetstoornissen. Een geïntegreerd zorgmodel voor eetstoornissen omvat verschillende stappen of schakels in de ketting van zorg. Dat betekent dat de psycholoog of orthopedagoog over specifieke kennis en vaardigheden op elk van deze domeinen dient te beschikken. De psycholoog of orthopedagoog zal op elk van deze domeinen disciplinespecifieke kennis en vaardigheden verwerven. In het vormingstraject zijn deze schakels vertaald in verschillende modules die telkens terugkomen in de basisopleiding.

Opbouw

De basisopleiding bestaat uit een hybride pakket waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag gevolgd door een online toepassingsmoment.

  • Online modulair zelfstudiepakket
  • Online vragenmoment
    • 9 SEPT, 13u – 14u30
  • PraktijkdagLeuven
    • 21 OKT
  • Online toepassingsmoment
    • 25 NOV, 15u – 16u30

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 13u – 14u30
ma 21 oktober – 09u-16u30
ma 25 november – 15 – 16.30u

Locatie

Leuven

Online

Prijs

€ 50