Basisopleiding rond obesitas voor artsen

Ernstinschatting, opstart zorgplan en opvolging bij kinderen, jongeren en volwassenen met gewichtsproblemen, in samenwerking met de praktijkverpleegkundige.

I.s.m. Artevelde Hogeschool

Beschrijving

In deze basisopleiding krijg je de nodige kennis en vaardigheden aangeleerd omtrent vroegdetectie, signaalherkenning, diagnostiek, behandeling, en de huidige zorgpaden voor kinderen en jongeren en voor volwassenen met gewichtsproblemen. Binnen het zorgpad voor kinderen en jongeren met gewichtsproblemen wordt gratis zorg aangeboden bij de diëtist in de eerste lijn. PMOC-teams worden ingezet bij kinderen en jongeren met gewichtsproblemen met ernstige impact. Daarnaast kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen met gewichtsproblemen beroep doen op een psycholoog binnen de eerstelijnsconventie. De huisarts speelt een belangrijke rol in de ernstinschatting, de opstart van het zorgplan, en de opvolging.

De basisopleiding ondersteunt artsen (huisartsen, kinderartsen) en praktijkverpleegkundigen in het uitvoeren van een ernstinschatting, het opstellen van een gepast zorgplan en de opvolging van deze patiënten in de eerstelijn.

Gewichtsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen komen aan bod.

Doelgroep

Deze basisopleiding is gericht op artsen (huisartsen, kinderartsen) en praktijkverpleegkundigen die interesse hebben in het onderwerp obesitas en op zoek zijn naar handvaten om deze problematiek op een gestructureerde en effectieve manier aan te pakken in de praktijk.

Opbouw

Deze vorming bestaat uit een hybride pakket twv 14 vormingsuren waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een praktijkdag op de Arteveldehogeschool, gevolgd door een online supervisiemoment.

De vorming krijgt vorm binnen een blended traject:

Deel 1: online zelfstudiepakket

Deelnemers starten in de zomer met het doorlopen van een zelfstudiepakket van 4u. Hieraan wordt een kennistest gekoppeld. Op 9 september (15u-16u30) is (vrijblijvend) een online vraagmoment voorzien bij het zelfstudiepakket. Het zelfstudiepakket dient tegen ten laatste 10 oktober 2024 doorlopen te zijn in functie van de daaropvolgende praktijkdag. Uiterlijk op 10 oktober 2024 worden eventuele vragen doorgestuurd voor de praktijkdag die de week nadien doorgaat. 

Deel 2: Praktijkdag op 15 oktober 2024 in Gent

Deelnemers zijn fysiek aanwezig op de praktijkdag op de campus Artevelde in Gent op 15 oktober 2024 van 13u30 tot 16u30. Hier bouwen we verder op de inzichten uit de zelfstudie, en oefenen we specifieke vaardigheden in. De deelnemers krijgen concrete praktijkfiches.

Deel 3: Online toepassingsmoment met casusbespreking op 22 november 2024

Op 22 november 2024 is er om 11u een online toepassingsmoment waarin de deelnemers vragen kunnen stellen, tips en tricks uitwisselen met de andere praktijken en de flowchart verder op punt stellen voor de eigen praktijk. Voor deze sessie wordt gevraagd een (eigen of opgegeven) casus voor te bereiden en in te sturen tegen 17 november 2024.

Lesgevers

An Vandeputte, directeur van het Vlaamse Kenniscentrum Eetexpert.be vzw. Zij specialiseerde zich als psychologe-gedragstherapeute ondertussen 34 jaar in de preventie en zorg bij kinderen en jongeren met eetstoornissen en gewichtsproblemen en hun omgeving, geeft wekelijks vorming aan preventiewerkers en zorgverleners, en adviseert de betrokken overheden sinds 2000 bij hun zorgorganisatie en beleid ivm preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen. 

Inge Gies, Professor VUB, en Kliniekhoofd pediatrie UZ Brussel. Zij ontwikkelde zich als endocrinoloog tot een echte autoriteit in obesitas bij kinderen en jongeren, en schreef mee aan de conventie voor tweedelijnszorg bij kinderen met obesitas. In de uitgewerkte zelfstudiepaketten zorgt zij mee voor een soliede medische basis voor huisartsen en VIHP’s.

Maura Sisk, Huisarts verbonden aan de dienst STUVO – Welzijn en Gezondheid KU Leuven.
Zij heeft 25 jaar ervaring als huisarts, en is vooral geïnteresseerd in de eerstelijnsopvolging van jongeren.  Zij werkt als huisarts ondertussen meer dan 10 jaar mee met het team van KC Eetexpert bij de uitwerking van praktijkmaterialen voor huisartsteams. 

Taaike Debeuf, Klinisch Psycholoog-gedragstherapeut. Zij doctoreerde rond het thema emotieregulatie bij kinderen met obesitas, werkt al heel wat jaren in de eerstelijn als psycholoog en als wetenschappelijk medewerker en expert obesitas bij KC Eetexpert. Zij verzorgt de uitwerking van het zelfstudiepakket in deze opleiding.

Praktische informatie

  • Stap 1 (zelfstudiepakket) doorloopt u in de periode tussen 1 juni en 10 oktober 2024. Op 9 september (15u-16u30) is er de mogelijkheid om vragen te stellen bij het zelfstudiepakket.
  • Stap 2 (praktijkdag) gaat door op 15 oktober 2024 van 13u30 tot 16u30 in de Arteveldehogeschool te Gent 
  • Stap 3 Casusbespreking (online toepassingsmoment) gaat door op 22 november 2024 van 11u – 12.30.

Deze vorming is impulseo-proof: Tijdens deze vorming worden competenties ontwikkeld op het vlak van geïntegreerd samenwerken (eerste stappen zetten in ontwikkeling van een efficiënte samenwerking tussen huisarts en praktijkverpleegkundige), zorgcoördinatie (wie doet wat op welk moment) en populatiegerichte zorg (hoe duidelijk krijgen van de juiste doelgroep en hoe bereiken).

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij Ethiek en Economie.

Inschrijven

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van datum vorming, het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Door subsidiëring van de Vlaamse Overheid, blijft de prijs beperkt tot 20 euro per deelnemer. 

Wens je een factuur op naam van je bedrijf of werkgever? Vul dan zeker deze facturatiegegevens in via de optie ‘gegevens aanpassen’. Zo krijg je meteen een correcte factuur.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 15u-16u30 (online vraagmoment)
di 15 oktober – 13u30-16u30
vr 22 november – 11u-12u30

Locatie

Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg

Online

Prijs

€ 20