Basisopleiding kinderen met obesitas in de huisartspraktijk

Ernstinschatting, opstart zorgplan, en opvolging in samenwerking met de praktijkverpleegkundige.

Beschrijving

Op 1 dec 2023 startte een nieuwe conventie obesitas bij kinderen en jongeren. Hierbij zorgt de huisarts voor een ernstinschatting, gepast zorgplan en opvolging. Maar hoe kan de huisarts en zijn praktijkverpleegkundige dit op een goede manier doen?

In deze basisopleiding krijgen huisartsenteams alle nodige bouwstenen vertrekkende van de nieuwe Vlaamse materialen voor huisartsen ontwikkeld door het Kenniscentrum Eetexpert op vraag van de Overheid. Vorming olv VZW Eetexpert

Inhoud

Deze basisopleiding is specifiek uitgewerkt door het Vlaams Kenniscentrum Eetexpert voor de huisartspraktijken en voegt zich in in de nieuwe conventie obesitas.

De vorming richt zich op de huisartsenteams die zich -samen met hun praktijkverpleegkundige- willen professionaliseren in de detectie en ernstinschatting, vroege interventie, multidisciplinair samenwerken, (medische) zorg en de opvolging bij hun jongeren met obesitas.

Deze basisvorming vertrekt vanuit wetenschappelijke aanbevelingen, die voor de huisartsenteams in dit vormingspakket geconcretiseerd worden in een concrete flowchart met praktijkondersteuning.

Opbouw

Deze vorming bestaat uit een hybride pakket twv 8 vormingsuren waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag op de Arteveldehogeschool, gevolgd door een online supervisiemoment.

De vorming krijgt vorm binnen een blended traject:

Stap 1: online zelfstudiepakket

Zowel de huisarts als de praktijkverpleegkundige starten in de zomer met het doorlopen van een zelfstudiepakket van 4u tegen ten laatste 10 oktober 2024. Uiterlijk op 10 oktober 2024 beantwoorden huisarts én VIHP een korte kennistest en stuurt iedereen vragen door voor de praktijkdag die de week nadien doorgaat. 

Stap 2: integratiemoment op 15 oktober 2024 in Gent

Zowel huisarts als praktijkverpleegkundige zijn fysiek aanwezig op het integratiemoment op de campus in Gent op 15 oktober 2024 van 13u30 tot 16u30. Hier bouwen we verder op de inzichten uit de zelfstudie, krijgen de deelnemers concrete praktijkfiches, en vertalen we deze inzichten naar hoe huisarts en praktijkverpleegkundige een gedegen aanpak kunnen uitbouwen op maat van hun patiënt binnen de mogelijkheden van de eigen praktijk.

Stap 3: online terugkommoment op 22 november 2024

Op 22 november 2024 is er om 11u een online terugkommoment waarin de deelnemers vragen kunnen stellen, tips en tricks uitwisselen met de andere praktijken en de flowchart verder op punt stellen voor de eigen praktijk. Vragen kunnen doorgestuurd worden tot 17 november 2024.

Doelgroep

Deze basisopleiding is gericht naar huisartsen en praktijkverpleegkundigen die interesse hebben in het onderwerp obesitas en op zoek zijn naar handvaten om deze problematiek op een gestructureerde en effectieve manier aan te pakken in de praktijk.

Door sponsering van de Vlaamse Overheid, blijft de prijs beperkt tot de cateringkost, 20 euro per deelnemer. 

Lesgevers

An Vandeputte, directeur van het Vlaamse Kenniscentrum Eetexpert.be vzw. Zij specialiseerde zich als psychologe-gedragstherapeute ondertussen 34 jaar in de preventie en zorg bij kinderen en jongeren met eetstoornissen en gewichtsproblemen en hun omgeving, geeft wekelijks vorming aan preventiewerkers en zorgverleners, en adviseert de betrokken overheden sinds 2000 bij hun zorgorganisatie en beleid ivm preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen. 

Inge Gies, Professor VUB, en Kliniekhoofd pediatrie UZ Brussel. Zij ontwikkelde zich als endocrinoloog tot een echte autoriteit in obesitas bij kinderen en jongeren, en schreef mee aan de conventie voor tweedelijnszorg bij kinderen met obesitas. In de uitgewerkte zelfstudiepaketten zorgt zij mee voor een soliede medische basis voor huisartsen en VIHP’s.

Maura Sisk, Huisarts verbonden aan de dienst STUVO – Welzijn en Gezondheid KU Leuven.
Zij heeft 25 jaar ervaring als huisarts, en is vooral geïnteresseerd in de eerstelijnsopvolging van jongeren.  Zij werkt als huisarts ondertussen meer dan 10 jaar mee met het team van KC Eetexpert bij de uitwerking van praktijkmaterialen voor huisartsteams 

Taaike Debeuf, Klinisch Psycholoog-gedragstherapeut. Zij doctoreerde rond het thema emotieregulatie bij kinderen met obesitas, werkt al heel wat jaren in de eerstelijn als psycholoog en als wetenschappelijk medewerker en expert obesitas bij KC Eetexpert. Zij verzorgt de uitwerking van het zelfstudiepakket in deze opleiding.

Praktische informatie

  • Stap 1 (zelfstudiepakket) doorloopt u in de periode tussen 1 juni en 10 oktober 2024
  • Stap 2 (integratiemoment) gaat door op 15/10/2024 van 13u30 tot 16.30u in de Arteveldehogeschool te Gent 
  • Stap 3 (online terugkommoment) gaat door op 22/11/2024 van 11u – 12.30.

Deze vorming is impulseo-proof: Tijdens deze vorming worden competenties ontwikkeld op het vlak van geïntegreerd samenwerken (eerste stappen zetten in ontwikkeling van een efficiënte samenwerking tussen huisarts en praktijkverpleegkundige), zorgcoördinatie (wie doet wat op welk moment) en populatiegerichte zorg (hoe duidelijk krijgen van de juiste doelgroep en hoe bereiken).

Inschrijven

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van datum vorming, het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
di 15 oktober – 13u30-16u30
vr 22 november – 11u-12u30

Locatie

Arteveldehogeschool Gent

Online

Prijs

€ 20