Basisopleiding obesitas voor diëtisten

Vroegdetectie, diagnostiek, ernstinschatting, behandeling, en het huidige zorgtraject voor kinderen en jongeren met gewichtsproblemen en obesitas.

Beschrijving

In deze basisopleiding krijg je de nodige kennis en vaardigheden aangeleerd omtrent vroegdetectie, signaalherkenning, diagnostiek, behandeling en de huidige zorgpaden voor kinderen en jongeren en voor volwassenen met gewichtsproblemen. Binnen het zorgpad voor kinderen en jongeren met gewichtsproblemen wordt gratis zorg aangeboden bij de diëtist in de eerste lijn. PMOC-teams worden ingezet bij kinderen en jongeren met gewichtsproblemen met ernstige impact. Daarnaast kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen met gewichtsproblemen beroep doen op een psycholoog binnen de eerstelijnsconventie. De huisarts speelt een belangrijke rol in de ernstinschatting, de opstart van het zorgplan, en de opvolging.

De basisopleiding ondersteunt diëtisten in de diagnostiek, diëtistische behandeling en multidisciplinaire samenwerking van jongeren en volwassenen met overgewicht en obesitas.

Gewichtsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen komen aan bod.

Doelgroep

Deze basisopleiding is gericht naar diëtisten die interesse hebben in het onderwerp obesitas en op zoek zijn naar handvaten om deze problematiek op een gestructureerde en effectieve manier aan te pakken in de praktijk.

Opbouw

Deze vorming bestaat uit een hybride pakket twv 18 vormingsuren waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag, gevolgd door een online supervisiemoment.

De vorming krijgt vorm binnen een blended traject:

Stap 1: online zelfstudiepakket

Deelnemers starten in de zomer met het doorlopen van een zelfstudiepakket van 4u. Hieraan wordt een kennistest gekoppeld. Op 9 september (15u-16u30) is een (vrijblijvend) online vraagmoment voorzien bij het zelfstudiepakket. Het zelfstudiepakket dient doorlopen te zijn voor de praktijkdag. Eventuele vragen worden ook doorgestuurd voor de praktijkdag.

Stap 2: Praktijkdag op locatie (15 november, Gent)

Deelnemers zijn fysiek aanwezig op de praktijkdag. Hier bouwen we verder op de inzichten uit de zelfstudie, en oefenen we specifieke vaardigheden in.  De deelnemers krijgen concrete praktijkfiches, en we vertalen deze inzichten naar hoe diëtisten een gedegen aanpak kunnen uitbouwen op maat van hun cliënt binnen de mogelijkheden van de eigen praktijk.

Stap 3: Online toepassingsmoment met casusbespreking (11 december)

Na de praktijkdag is een online toepassingsmoment voorzien waarin de deelnemers vragen kunnen stellen, en tips en tricks uitwisselen met de andere deelnemers.

Voor deze sessie wordt gevraagd een (eigen of opgegeven) casus voor te bereiden en in te sturen enkele dagen voor de supervisie.

Praktische informatie

  • Het zelfstudiepakket doorloopt u in de periode tussen begin juni en de praktijkdag. Op 9 september (15u-16u30) is er de mogelijkheid om vragen te stellen bij het zelfstudiepakket.
  • De praktijkdag gaat door op 15 november in Gent (Het Achterhuis).
  • De casusbespreking (online toepassingsmoment) gaat door na de praktijkdag op 11 december.

Inschrijven

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van datum vorming, het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Door subsidiëring van de Vlaamse Overheid, blijft de prijs beperkt tot 50 euro per deelnemer. 

Wens je een factuur op naam van je bedrijf of werkgever? Vul dan zeker deze facturatiegegevens in via de optie ‘gegevens aanpassen’. Zo krijg je meteen een correcte factuur.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 15u-16u30
vr 15 november – 9u30-16u30
wo 11 december – 9u-10u30

Locatie

Het Achterhuis, Gent

Prijs

€ 50