Basisopleiding rond obesitas voor psychologen en orthopedagogen

Vroegdetectie, diagnostiek, ernstinschatting, behandeling, en het huidige zorgtraject bij kinderen, jongeren en volwassenen met gewichtsproblemen.

Beschrijving

In deze basisopleiding krijg je de nodige kennis en vaardigheden aangeleerd omtrent vroegdetectie, signaalherkenning, diagnostiek, behandeling, en de huidige zorgpaden voor kinderen en jongeren en voor volwassenen met gewichtsproblemen. Binnen het zorgpad voor kinderen en jongeren met gewichtsproblemen wordt gratis zorg aangeboden bij de diëtist in de eerstelijn. PMOC-teams worden ingezet bij kinderen en jongeren met gewichtsproblemen met ernstige impact (EOSS(-P) 2 of meer). Daarnaast kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen met gewichtsproblemen (EOSS(-P) 0 of 1) beroep doen op een psycholoog binnen de ELP-conventie (functie 2). De huisarts speelt een belangrijke rol in de ernstinschatting, de opstart van het zorgplan, en de opvolging.

De basisopleiding ondersteunt psychologen en orthopedagogen in de diagnostiek, psychologische behandeling  en multidisciplinaire samenwerking van jongeren en volwassenen met overgewicht en obesitas.

Gewichtsproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen komen aan bod.

Doelgroep

Deze basisopleiding is gericht naar klinisch psychologen en orthopedagogen die interesse hebben in het onderwerp obesitas en op zoek zijn naar handvaten om deze problematiek op een gestructureerde en effectieve manier aan te pakken in de praktijk.

Opbouw

Deze vorming bestaat uit een hybride pakket twv 18 vormingsuren waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een praktijkdag, gevolgd door een online supervisiemoment.

De vorming krijgt vorm binnen een blended traject:

Deel 1: Online zelfstudiepakket

Deelnemers starten in de zomer met het doorlopen van een zelfstudiepakket van 4u. Hieraan wordt een kennistest gekoppeld. Op 9 september (15u-16u30) is een (vrijblijvend) online vraagmoment voorzien bij het zelfstudiepakket. Het zelfstudiepakket dient tegen ten laatste 30 oktober 2024 doorlopen te zijn in functie van de daaropvolgende praktijkdag. Ook eventuele vragen worden tegen 30 oktober doorgestuurd in functie van de praktijkdag die de week nadien doorgaat. 

Stap 2: Praktijkdag op 4 november 2024 in Leuven

Deelnemers zijn fysiek aanwezig op de praktijkdag in Leuven (Jeugdherberg Blauwput) op 4 november 2024 van 9u tot 16u30. Hier bouwen we verder op de inzichten uit de zelfstudie, en oefenen we specifieke vaardigheden in. De deelnemers krijgen concrete praktijkfiches.

Stap 3: Online toepassingsmoment met casusbespreking op 25 november

Op 25 november 2024 is er om 13u (tot 14u30) een online toepassingsmoment waarin de deelnemers vragen kunnen stellen en tips en tricks uitwisselen met de andere deelnemers.

Voor deze sessie wordt gevraagd een (eigen of opgegeven) casus voor te bereiden en in te sturen tegen  20 november 2024.

Lesgevers

An Vandeputte, directeur van het Vlaamse Kenniscentrum Eetexpert.be vzw. Zij specialiseerde zich als psychologe-gedragstherapeute ondertussen 34 jaar in de preventie en zorg bij kinderen en jongeren met eetstoornissen en gewichtsproblemen en hun omgeving, geeft wekelijks vorming aan preventiewerkers en zorgverleners, en adviseert de betrokken overheden sinds 2000 bij hun zorgorganisatie en beleid i.v.m. preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen. 

Taaike Debeuf, Klinisch Psycholoog-gedragstherapeut. Zij doctoreerde rond het thema emotieregulatie bij kinderen met obesitas, werkt al heel wat jaren in de eerstelijn als psycholoog en als wetenschappelijk medewerker en expert obesitas bij Eetexpert. Zij verzorgt de uitwerking van het zelfstudiepakket in deze opleiding.

Praktische informatie

  • Het zelfstudiepakket doorloopt u in de periode tussen begin juni en de praktijkdag. Op 9 september (15u-16u30) is er de mogelijkheid om vragen te stellen bij het zelfstudiepakket.
  • De praktijkdag gaat door in Leuven (Jeugdherberg Blauwput) op 4 november 2024 van 9u tot 16u30.
  • De casusbespreking gaat door op 25 november 2024 van 13u tot 14u30 (online). 

Inschrijven

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van datum vorming, het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Door subsidiëring van de Vlaamse Overheid, blijft de prijs beperkt tot 50 euro per deelnemer. 

Wens je een factuur op naam van je bedrijf of werkgever? Vul dan zeker deze facturatiegegevens in via de optie ‘gegevens aanpassen’. Zo krijg je meteen een correcte factuur.

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 15u-16u30 (online vraagmoment)
ma 04 november – 9u-16u30
ma 25 november – 13u-14u30

Locatie

Jeugdherberg Blauwput

Online

 

Prijs

€ 50