Basisopleiding eetstoornissen voor huisartsen

Beschrijving

Dit voorjaar startte een nieuwe conventie eetstoornissen waarbij jongeren met een eetstoornis tot en met 23 jaar gratis terechtkunnen bij een zorgteam dicht bij hun thuissituatie Meer informatie daarover vind je hier.

Het vroegtijdig detecteren, het gericht interveniëren en een multidisciplinaire aanpak zijn cruciale bouwstenen in de behandeling van een eetstoornis.

In het kader van het federale vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn  voorziet Eetexpert voor alle disciplines die deel uitmaken van dit zorgtraject eetstoornissen een uitgebreide basisopleiding.

Inhoud

In deze basisopleiding komt de discipline-specifieke aanpak en de verschillende schakels in de ketting van zorg voor eetstoornissen aan bod.

De huisartsen leren in de basisopleiding eetstoornissen detecteren, ernst inschatten van haperend eetgedrag, eetproblemen en eetstoornissen en een snelle eerste respons uitvoeren. Daarnaast is het van belang dat huisartsen inzicht verwerven als coördinator van het volledige zorgtraject van hun patiënt.

Opbouw

De basisopleiding bestaat uit een hybride pakket waarvan de theorie online en van thuis uit kan doorgenomen worden, en de praktijk in vivo geconcretiseerd wordt tijdens een integratiedag gevolgd door een online toepassingsmoment.

  • Online modulair zelfstudiepakket
  • Online vragenmoment
    • 9 SEPT,  13u – 14u30
  • Praktijkdag in Gent, Artevelde hogeschool
    • 17 SEPT, 13u30 – 16u30
  • Online toepassingsmoment
    • 25 OKT,  11u – 12u30

Inschrijving

De basisopleiding wordt ondersteund door de federale overheid en is gericht op huisartsen die zich willen vormen in hun aanbod voor jongeren met een eetstoornis. Inschrijven kan hieronder.

i.s.m. Artevelde Hogeschool

Datum

ma 03 juni – Zelfstudiepakket
ma 09 september – 13u – 14u30
di 17 september – 13u30 – 16u30
vr 25 oktober – 11u – 12u30

Locatie

Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg

Online

Prijs

Gratis