Deze opleiding wil alle hulpverleners die in aanraking komen met gewichtsproblemen een basis meegeven aan theorie en praktijkleren.

Dit basispakket zal bestaan uit een online zelfstudie gedeelte, waarin het herkennen van gewichtsproblemen, inschatten en assessment, motiveren, het betrekken van context en multidisciplinair samenwerken aan bod zullen komen.
Hiernaast wordt een praktijkdag georganiseerd op locatie, om deze inzichten concreet te vertalen naar de praktijk. We gaan aan de slag met jouw casus uit je praktijk en maken ruimte voor vragen.

De basisopleiding bij overgewicht en obesitas omvat 12 vormingsuren.

Programma

1. Zelfstudiepakket

Vanaf maandag 18 september ontvang je toegang tot een zelfstudiepakket op ons online leerplatform. Dit bekijk je vooraf aan de praktijkdag zodat iedereen van start kan met dezelfde basiskennis rond obesitas.

2. Praktijkdag

6 november van 9u30 tot 15u30
Op deze paktijkdag maken we de vertaling van de theorie uit het zelfstudiepakket naar de praktijk. Onder supervisie van Taaike Debeuf en An Vandeputte ga je aan de slag met eigen casussen. Ook al je vragen kunnen hier aan bod komen.
De praktijkdag zal doorgaan te Gent, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Een broodjeslunch wordt voorzien.

Doelgroep

De cursus is gericht op hulpverleners uit alle disciplines die meer kennis willen vergaren met betrekking tot de basisbehandeling in de ambulante praktijk bij obesitas.

Let op

Dit is een basispakket, een eerste inleiding voor al wie in aanraking komt met het werken rond obesitas. Een uitgebreide basisopleiding rond de behandeling voor obesitas (specifiek voor psychologen, pedagogen, psychiaters en diëtisten) wordt opnieuw georganiseerd in 2024.

Sprekers

Taaike Debeuf is klinisch psychologe. Op dit moment is ze werkzaam aan de Universiteit Gent, binnen de vakgroep klinische ontwikkelingspsychologie, in een ambulante groepspraktijk voor cognitieve gedragstherapie, en bij Eetexpert. Bij dit laatste ligt haar focus op het uitbreiden van de tweedelijnszorg voor eetproblemen en eetstoornissen.

An Vandeputte is klinisch psycholoog, gedragstherapeute en coördinator van Eetexpert. Zij werkte 30 jaar als therapeute zowel residentieel als ambulant met mensen met eet- en gewichtsproblemen.

Inschrijven

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’) en je naam.

Inschrijven kan tot en met zondag 22 oktober 2023. Kosteloos annuleren kan tot 24u voor de start van de studiedag.

Datum

ma 06 november

Tijd

9u30 – 15u30

Locatie

Clemenspoort Gent

Prijs

€ 90