Als je het gevoel hebt dat er reden is tot ongerustheid, is het goed er met enkele collega’s en met het CLB over te praten. Geef hen je observaties en vraag of ze die herkennen. Is dit zo, dan is het goed na te gaan wie het best met de leerling praat (wie krijgt het vertrouwen van de leerling en wie heeft rond dit thema genoeg zelfvertrouwen?). Enkele tips voor het eerste gesprek:  

Meer info
Ondersteuningstekst voor leerlingbegeleiders