Anorexia nervosa met Body Mass Index < 19kg /m² is een indicatie voor terugbetaling van botdensitometrie (een van de risicofactoren), en kan aangeduid worden op het formulier van botdensitometrie. Er is dus 1 keer per 5 jaar terugbetaling voorzien, maar dit staat los van de conventie. Er wordt wel aangeraden om bij afwijkende resultaten na 12 maanden de botdensitometrie te herhalen.