We hebben een band!

Gehechtheid als basis in de preventie en zorg

Vind je het vormen van een band met jongeren ook essentieel in je werk? Dan is deze dag eentje voor jou! Hoe iemand zich verhoudt tot omstaanders kan erg verschillen en is (deels) afhankelijk van de gehechtheidsontwikkeling. De emotionele band met directe omstaanders (gehechtheid) helpt kinderen en jongeren bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen, veerkracht, en eigenwaarde.

Maar hoe ontstaat gehechtheid? Hoe herken je het? Hoe kan je de gehechtheidsontwikkeling positief stimuleren ook bij personen met eet- en gewichtsproblemen? En dit zowel in het preventiewerk als in de zorg als diëtist, psycholoog, verpleegkundige, arts, of welzijnswerker.

Programma

Voormiddag

 • 9u30: Welkomstwoord en inleiding
 • 9u35: Wat is gehechtheid en hoe ontwikkelt het zich? (Prof. dr. Guy Bosmans, hoogleraar klinische en jeugdpsychologie KUL en academisch verantwoordelijke ABFT Belgium trainingscentrum)
 • 10u15: Speelt gehechtheid een rol in de ontwikkeling van eet- en gewichtsproblemen? (Prof. dr. Lien Goossens, docent klinische ontwikkelingspsychologie UGent)
 • 11u00: pauze
 • 11u30: Wat is Attachment Based Family Therapy (ABFT) en hoe kunnen de principes van ABFT gebruikt worden in de behandeling van jongeren met eet-/gewichtsproblemen? (Panel: Prof. dr. Guy Bosmans, Prof. dr. Lien Goossens & ANBN)

Namiddag: concrete toepassing

 • 13u30: Werken vanuit gehechtheid in preventie: illustratie van een nieuwe preventiemodule voor gezinsondersteuners (Marlies Wintmolders, Familielink-project KUL)
 • 14u00: Werken vanuit gehechtheid bij kinderen in de lagere schoolleeftijd (dr. Leen Van Vlierberghe, ABFT Belgium trainingscentrum KUL)
 • 14u30: ABFT bij adolescenten (dr. Tara Santens, ABFT Belgium trainingscentrum KUL)
 • 15u00: pauze
 • 15u20: Relatieversterkend werken binnen families in MFT groepen (dr. Lies Depestele, Enid Albers en Marleen Feyens; Team Eetherstel, Alexianen Zorggroep Tienen)
 • 15u50: Inzetten op gehechtheid in het multidisciplinair team (Ilse Devacht, ABC4T project KUL)
 • 16u20: Afsluiting 

Doelgroep

Deze Kennisdag richt zich tot iedereen die actief is bij preventie en zorg bij eet- en gewichtsproblemen (artsen, CLB- en CGG-teams, psychologen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, kinesitherapeuten, preventiewerkers).

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de werkgroep Ethiek en Economie.

Sprekers

Guy Bosmans is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de KU Leuven. Hij onderzoekt de ontwikkeling van vertrouwen in ouderlijke steun tijdens stress en de onderliggende mechanismen onderliggend. Hiernaast is hij academisch hoofd van de therapieopleidingen gedragstherapie voor kinderen en jongeren en Attachment-Based Family Therapy. Hij is oprichter van het ABFT trainingscenter en zet zich van hieruit in voor de verspreiding van deze therapie.

Lien Goossens is klinisch psychologe en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent. Sinds 2004 doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van eetproblemen bij kinderen en adolescenten, met een belangrijke focus op klinische implicaties van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is ze als klinisch psycholoog verbonden aan het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent en team Gezond Opgroeien van AZ Jan Palfijn Gent, waar ze zich toelegt op diagnostiek en behandeling van eetproblemen.

Marlies Wintmolders is is klinisch psychologe en doctoraatsstudente bij het Learn2Trust lab o.l.v. Prof. Dr. Guy Bosmans (KU Leuven). Tijdens haar doctoraat ontwikkelt zij een blended tool voor de eerstelijnshulpverlening, gericht op het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen kind en zorgfiguur.

Leen Van Vlierberghe is klinisch psycholoog en gezinstherapeut. Ze werkte in ambulante en (semi-)residentiële settings binnen de geestelijke gezondheidszorg met kinderen en hun gezin. De afgelopen jaren hielp ze mee aan de ontwikkeling van een gehechtheidsgerichte gezinsinterventie die zich specifiek richt op de lagere schoolleeftijd.

Tara Santens is klinisch orthopedagoge (Ph.D) en was als medewerker van het Learn2Trust lab van Guy Bosmans betrokken bij onderzoek naar gehechtheid en naar het implementeren en dissemineren van ABFT in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Ze verbleef een jaar in Philadelphia (USA) waar ze aan Drexel University opgeleid werd in ABFT door ontwikkelaars Prof. Dr. Guy Diamond en Dr. Suzanne Levy. Ze werkte vervolgens enkele jaren als ABFT-therapeut in de kinderpsychiatrische behandelgroep voor tieners binnen UPC KU Leuven. Momenteel is ze actief als coördinator, opleider en supervisor binnen het ABFT Belgium trainingscentrum aan KU Leuven en biedt ze ABFT begeleidingen aan in haar zelfstandige praktijk. 

Lies Depestele is klinisch orthopedagoog en systeemtherapeut gespecialiseerd in eetstoornissen. Ze is sinds 2003 werkzaam op Team Eetherstel binnen de Alexianen Zorggroep Tienen en deed eerder een doctoraatsonderzoek naar het gezinsfunctioneren en multi-family therapy bij eetstoornissen. Daarnaast is ze opleider binnen de vierjarige opleiding partnerrelatie-, gezins-, en systeemtpsychotherapie (UGent – Levenslang leren The Ghall & Dunant Academie).

Enid Albers is klinisch psychologe, dramatherapeute en relatie- en gezinstherapeute. Ze heeft ruime klinische ervaring in het werken met verslaving en trauma. Sinds 2021 werkt ze als relatie-en gezinstherapeute binnen de afdeling Eetherstel van de Alexianen Zorggroep Tienen.  

Marleen Feyens is master in de geestelijke gezondheidswetenschappen, creatief therapeute en is werkzaam als drama en gezinstherapeute binnen het team eetherstel van de Alexianen Zorggroep Tienen.

Ilse Devacht is klinisch Psychologe, docente en supervisor in de opleiding gedragstherapie en ABFT therapeute. Na jarenlange ervaring te hebben opgebouwd in het werken met jongvolwassenen, werkt ze nu als gezinstherapeute op een behandelunit voor kinderen. Doorheen haar loopbaan en als hoofdontwikkelaar van het Attachment Based Care voor Teams (of ABC4T) programma, is het samenwerken in multi-disciplinaire teams hetgeen haar bijzonder boeit. Ze zal in haar bijdrage vanuit de gehechtheidsbril ingaan op de parallelle processen tussen wat bij kinderen en jongeren, gezinnen, leefgroepen en in teams gebeurt. Ze laat graag zien hoe ieder hieruit kan leren. 

Inschrijvingsmodaliteit

Schrijf je hieronder in. De ontvangst van je inschrijvingsbevestiging geldt als inschrijving en is jouw akkoord om tijdig te betalen op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert, met vermelding van het factuurnummer (factuur in bijlage van bevestigingsmail ‘nieuwe inschrijving vorming’).

Inschrijven kan tot en met zondag 3 september.

Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voor de studiedag.

Tijdens de Kennisdag zal een opname gemaakt worden van de spreker en de presentatie. Als je je inschrijft, ben je hiermee akkoord.

De inschrijvingen voor deelname op locatie zijn gesloten. Wie onderaan inschrijft, schrijft zich in voor deelname online of voor bekijken van de opname.

Organiserend comité: Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. L. Claes, Dr. K. Van Hoeck, I. Ulens, A. Vandeputte.

Datum

do 14 september – 9u30 tot 16u30

Tijd

9u30 tot 16u30

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Online

Prijs

€ 100

Prijs online

€ 50