Ja, als je patiënt beantwoordt aan de criteria (leeftijd tot en met 23 jaar, diagnose eetstoornis, …). 

Zodra de patiënt 24 jaar wordt, kan deze niet langer terecht binnen de conventie eetstoornissen, maar valt hij of zij binnen een netwerk voor volwassenen. Daar kan de patiënt nog steeds beroep doen op het aanbod eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg voor volwassenen. De terugbetaling van de begeleiding door de diëtist valt dan wel weg.