De huisarts kan de inschatting doen. De diagnose moet duidelijk vermeld worden in het EMD. 

Dit formulier helpt met de integratie in het EMD.