Inhoud

In deze webinar krijgen geconventioneerde eerstelijnspsychologen (ELP) handvatten aangereikt voor het begeleiden van haperend eetgedrag binnen het normale groeitraject. De ELP krijgt ook kapstokken voor het inschatten van eventuele eetproblemen en voor toeleiding tot de best passende gespecialiseerde zorg wanneer dit nodig blijkt.

Opbouw

Video arrow

Eet- en gewichtsproblemen begeleiden voor eerstelijnspsychologen (2h 18m 11s)

Downloads: pakket ELP arrow

 • Webinar draaiboek ELP (2022)
 • Draaiboek ELP
 • B_ELP Groepsessies
 • Fiche ALLES
 • Fiche eetcompetenties
 • Fiche leuk bewegen
 • Fiche lichaamsbeeld
 • Fiche emotieregulatie
 • Fiche slaap
 • Eetdagboek
 • Eetdagboek instructies
 • Fiche motivering
 • Fiche INNOVATE Onderzoeken
 • Fiche stigmatisering
 • Fiche screening eetstoornissen
 • EDE-Q-6.0
 • Bundel ChEDE-Q

Prijs

Gratis

Duur

2u

Eerstelijnsconventie

1/5 van de jongeren beschrijven problematisch eetgedrag met signalen van eetstoornissen. Slechts 1/3 vraagt hiervoor hulp terwijl het eetprobleem hun groei stevig kan beïnvloeden, zowel fysiek, psychisch als sociaal. Vroegtijdig versterken bij haperend eetgedrag en eerste signalen opvangen en gepast begeleiden zijn belangrijke interventies ter voorkoming van ernstige eetstoornissen.

Meer info over de eerstelijnsconventie

Doelgroep

Geconventioneerde eerstelijnspsychologen en -pedagogen binnen de RIZIV conventie.

Sprekers

De webinar wordt geleid door An Vandeputte en Loes Stukken, psychologen van het Kenniscentrum Eetexpert.

Inschrijven

Schrijf hieronder in. Vervolgens zal je via mail een link ontvangen naar de webinar op ons online leerplatform. Dit duurt een werkdag. 

 • Inschrijven is gratis voor geconventioneerde gespecialiseerde eerstelijnspsychologen en -pedagogen
 • Je hebt 30 dagen tijd om deze webinar op eigen tempo te bekijken (vanaf het moment dat je de link naar de webinar ontvangt via mail).

In samenwerking met

De vorming wordt ondersteund door de Federale Overheid, en is gratis voor eerstelijnspsychologen- en pedagogen uit de conventie die zich willen vormen in hun aanbod voor jongeren met milde eetstoornissen.