Inhoud

In deze webinar krijgen geconventioneerde gespecialiseerde eerstelijnspsychologen (G-ELP) de tools om hun praktijkwerk uit te breiden voor gerichte aanpak van eetproblemen en eetstoornissen.

Hulp bieden bij jongeren met milde eetstoornissen overlapt met de aanpak die we uitwerken in de G-ELP-praktijk bij andere thema’s: Groeiversterkend werken rond lichaamstevredenheid, zelfbeleving, emotieregulatie, identiteit en sociale contacten. Hierop wordt verder gebouwd in dit webinar: De groei-ondersteunende aanpak staat voorop en wordt aangevuld met specifieke aandachtspunten voor begeleiding van jongeren met eetstoornissen.

Doel van de webinar is dat de G-ELP tijdens de vorming een stappenplan krijgt voor goede zorg op maat bij jongeren met milde eetstoornissen, vertrekkende van gerichte diagnostiek, ernstinschatting, motivering, en opmaak van een gepast zorgplan.

Opbouw

  • Slides
  • Video (2h 37m 49s)
  • G-ELP draaiboek
  • Inspiratiegids groepsbegeleiding eetstoornissen.pdf
  • Feedback
  • Attest van deelname

Prijs

Gratis

Duur

2u 30min

Eerstelijnsconventie

1/5 van de jongeren beschrijven problematisch eetgedrag met signalen van eetstoornissen. Slechts 1/3 vraagt hiervoor hulp terwijl het eetprobleem hun groei stevig kan beïnvloeden, zowel fysiek, psychisch als sociaal. Hulp snel opstarten bij beginnend symptoomgedrag is een van de belangrijke interventies ter voorkoming van ernstige eetstoornissen. Dit gebeurt bij uitstek ambulant en dicht bij huis bijvoorbeeld bij de G-ELP.

Meer info over de eerstelijnsconventie

Doelgroep

Geconventioneerde gespecialiseerde eerstelijnspsychologen en -pedagogen binnen de RIZIV conventie.

Sprekers

Klinisch psycholoog en G-ELP Taaike Debeuf en klinisch psycholoog en coördinator Eetexpert An Vandeputte.

Inschrijven

Schrijf hieronder in. Vervolgens zal je via mail een link ontvangen naar de webinar op ons online leerplatform. Dit duurt een werkdag. 

  • Inschrijven is gratis voor geconventioneerde gespecialiseerde eerstelijnspsychologen en -pedagogen
  • Je hebt 30 dagen tijd om deze webinar op eigen tempo te bekijken (vanaf het moment dat je de link naar de webinar ontvangt via mail).

In samenwerking met

De vorming wordt ondersteund door de Federale Overheid, en is gratis voor eerstelijnspsychologen- en pedagogen uit de conventie die zich willen vormen in hun aanbod voor jongeren met milde eetstoornissen.