Behandeling

Behandeling: Wat zijn de specifieke aandachtspunten?

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de elementen die aan bod komen in de behandeling van eetstoornissen (AN, BN, BED, subklinische eetstoornissen). Waar wetenschappelijke consensus over is, geven we concrete handvatten mee. We werken een basissjabloon uit waar iedere therapeut vanuit zijn eigen therapeutisch kader mee aan het werk kan. Vanuit de verschillende therapeutische stromingen zijn hier heel wat publicaties voor voorhanden.

Er wordt in dit draaiboek geen onderverdeling gemaakt per eetstoornis. De elementen die aan bod komen, bouwen verder op de transdiagnostische componenten Pennesi en Wade [44], gebaseerd op het transdiagnostisch model van Fairburn et al. [45], en het dual pathway model van Stice [46].  Afhankelijk van de aard van de eetstoornis en specifieke symptomen bij de cliënt zullen bepaalde elementen uit dit basissjabloon meer of minder aan bod komen in de behandeling.