Via casusmateriaal worden informatie, ervaringen en ideeën uitgewisseld rond voedings- en eetproblemen bij kinderen van 6 tot 13 jaar. Dit onder begeleiding van prof. dr. Lien Goossens en dr. Ellen Moens, beiden verbonden aan centrum Kind en Adolescent en het team Gezond Opgroeien van het Jan Palfijn Ziekenhuis.

Doelgroep zijn professionals die werken rond eet- en gewichtsproblemen met kinderen (6 tot 13 jaar). Psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinderpsychiaters, kinderartsen en pediatrische diëtisten zijn welkom.

Leden van deze supervisiegroep wordt gevraagd om hun aanwezigheid te bevestigen bij Lien Goossens (Lien.Goossens@UGent.be). Eventuele casussen kunnen ook op voorhand naar haar worden doorgestuurd zodat Ellen en Lien informatie en materiaal kunnen voorzien om handelingsgericht aan de slag te gaan met dit casusmateriaal.

Heb je interesse om aan te sluiten bij deze supervisiegroep? Mail naar secretariaat@eetexpert.be.

Datum

do 28 maart – 19u30-21u30
di 25 juni – 19u30-21u30
do 07 november – 19u30-21u30

Tijd

19u30-21u30

Locatie

Gent