Stigma’s zijn vaak niet alleen niet correct maar onderzoek toont aan dat ze ook leiden naar gezondheidsnadelen. Een te eenzijdig beeld van eetstoornissen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een eerstoornis niet op tijd herkend wordt waardoor er niet tijdig hulp wordt ingeschakeld. Onderzoek bij mensen met obesitas toont bovendien aan dat stigma ervoor zorgt dat ze minder beroep zullen doen op de gezondheidszorg of doktersbezoeken uitstellen of vermijden. Daarnaast zijn er relaties tussen stigma, psychische klachten, verstoord eetgedrag en minder bewegen. Stigma is één van de factoren die een gezonde leefstijl en een gezond leven voor deze mensen bemoeilijken. We kunnen helpen door stigma en stigmatisering zoveel mogelijk tegen te gaan.  Meer weten over niet-stigmatiserend communiceren? Je vindt het in deze rubriek op onze toolbox.