Een normaal gewicht (BMI tussen 18,5 en 25) is niet per se gezond wanneer het op een risicovolle manier behaald wordt. Het is ook belangrijk om, naast het berekenen van BMI, te screenen naar gewichtsgerelateerde risicofactoren.

Recent werd in Vlaanderen een consensustekst opgesteld ten behoeve van zorgverstrekkers in verband met voeding, beweging en sedentair gedrag. Deze tekst is mede gebaseerd op de ‘actieve voedingsdriehoek’ en brengt de diversiteit aan aanbevelingen samen. We geven een kort overzicht van de aanbevelingen in verband met gezonde voeding en beweging voor elke leeftijdscategorie. In 2017 verscheen een nieuw model rond voeding en beweging. Alle info vind je op www.gezondleven.be.

Meer informatie over normaal en gezond gewicht en adviezen i.v.m. leefstijl