Zelf koken vinden sommigen super! Zeker op kamp hoort het bij het “overleven”, en kan het een leuk groepsproces in gang zetten waarbij iedereen een taak heeft en samenwerkt. Maar een groep die zelf kookt kan erg verschillen in vaardigheden: Sommige groepen koken te weinig, te rijkelijk, niet hygiënisch, te weinig gevarieerd, te gespannen, … Het leren koken kan een leuke uitdaging worden in de jeugdgroep. Als leider neem je daarbij niet over. Laat ze maar zoeken, kook eventueel mee, voeg in bij wat goed gaat, en stuur bij waar nodig.