We brachten nuttige info voor de patiënt in de herstelfase samen in deze fiche: