In de conventie eetstoornissen wordt een specifieke groep gespecialiseerde ELP voorzien en opgeleid. De doelstelling van de conventie is om naast een snelle instroom ook een betaalbare multidisciplinaire ambulante zorg te voorzien. Hierin wordt de gespecialiseerde ELP ook opgeleid in motivationeel werken. 

Personen met haperend eetgedrag of milde eetproblemen kunnen ook aangemeld worden binnen de ruimere conventie ELP (dus niet specifiek de conventie eetstoornissen). Wanneer een aanmelding bij een basis ELP gebeurt in deze ruimere ELP-conventie, kan deze actief werken aan motivering en toeleiding tot een gespecialiseerde ELP, wanneer er een vermoeden bestaat van een eetstoornis.