Eetexpert ontwikkelt materialen ter ondersteuning van professionals en voor het brede publiek.

Onze materialen

In het overzicht vind je diverse materialen van Eetexpert. De draaiboeken bieden houvast in de indicatiestelling en behandeling van eet- en gewichtsproblemen (uitgewerkt per discipline). De samenvattingsfiches geven deze info beknopt weer en kan je bij de hand houden tijdens je praktijk. De praktische tools laten toe om tijdens je consultatie inschattingen te maken. Onze boeken en folders bieden informatie voor professionals en het brede publiek.

Gebruik de zoekfunctie om snel materialen terug te vinden.

Filter op:

 • Draaiboeken

  • Draaiboekensite

   Overzicht van onze draaiboeken voor hulpverleners en gezondheidswerkers

   Naar de site
  • Voorstel voor gerichte zorgtoewijzing vanuit de eerste lijn bij de aanpak van obesitas

   Consensustekst

   Naar de site
  • Jongeren en hun eetgewoonten: kapstokken voor leerlingbegeleiders

   Tekst voor leerlingbegeleiders

   Download
  • Communicatie rond eetgedrag en gewicht in de media

   Media-aanbeveling eetgedrag en gewicht

   Download
  • Communicatie rond eetstoornissen in de media

   Media-aanbevelingen eetstoornissen

   Download
  • Preventief aan de slag rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren

   Stappenplan rond preventie

   Download
  • Standaard gewicht en de aanbevelingen voor vroegdetectie en preventie van voedings- en eetproblemen

   CLB-draaiboek

   Naar de site
  • Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen in het CGG

   CGG-draaiboek

   Naar de site
  • Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen

   Draaiboek voor diëtisten

   Naar de site
  • Aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen

   Draaiboek voor diëtisten

   Naar de site
  • Detectie en somatische opvolging van eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

   Draaiboek voor huisartsen

   Naar de site
  • Zorg voor kinderen met eet- en gewichtsproblemen

   Draaiboek voor huisartsen

   Naar de site
  • Ondersteuning van de huisarts bij de aanpak van overgewicht en obesitas

   Draaiboek voor huisartsen

   Naar de site
  • Overgewicht bij kinderen

   Draaiboek met basisinformatie over overgewicht bij kinderen.

   Naar de site
  • Basisdraaiboek

   Basiselementen in de preventie en aanpak van eet- en gewichtsproblemen.

   Naar de site
  • Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen

   Factoren die een rol spelen in het ontstaan van eet- en gewichtsproblemen, en mogelijke mechanismen.

   Naar de site
 • Fiches

  • Beweging bij kinderen met overgewicht

   Samenvattingsfiche van het draaiboek

   Download
  • Motivatiekaders voor hulpverleners

   Fiche motivering: stadia van gedragsverandering, zelfdeterminatie en motivationele gespreksvoering

   Download
  • INNOVATE Handleiding voor consultaties

   Fiche voor eerstelijnsaanpak van overgewicht bij kinderen

   Download
  • Communicatie over gewicht en eetgedrag - setting onderwijs

   Fiche voor schoolteams

   Download
  • Eten en autisme - tools voor hulpverleners

   Fiche voor hulpverleners die werken met kinderen met een autisme spectrumstoornis

   Download
  • Communicatie over gewicht en eetgedrag - setting sport, cultuur en jeugd

   Fiche voor beleidsverantwoordelijken in sport-, cultuur- en jeugdwerk

   Download
  • 7 tips voor hulp via telefoon, mail en chat rond gewicht, eetgedrag en uiterlijk

   Fiche voor helpdeskmedewerkers

   Download
  • 7 tips voor ethische communicatie over gewicht, eetgedrag en uiterlijk

   Fiche voor journalisten

   Download
  • Materialenoverzicht voor het Logo

   Materialen voor gebruik en verspreiding door Logo-medewerkers

   Download
  • Onderbouwd advies over voeding, gewicht en gezondheid

   Fiche voor gezondheidsprofessionals o.b.v. de informatie op de Kennisdag 2018

   Download
  • 'Gezonde leefstijl is A.L.L.E.S.' - tips voor jongeren (beknopte versie)

   Fiche voor jongeren ter ondersteuning van een gezonde leefstijl

   Download
  • Gesprek rond de weegschaal - jongeren

   Fiche voor CLB-medewerkers

   Download
  • Gesprek rond de weegschaal - kinderen

   Fiche voor CLB-medewerkers

   Download
  • Gesprek rond de weegschaal - kleuters

   Fiche voor CLB-medewerkers

   Download
  • Eetcompetenties: wat is evenwichtig eetgedrag

   Fiche voor hulpverleners

   Download
  • Doordacht communiceren over eetgedrag, gewicht en uiterlijk - Werk

   Fiche met tips voor een gezonde werkomgeving

   Download
  • Doordacht communiceren over eetgedrag, gewicht en uiterlijk - School

   Fiche met tips voor een gezonde schoolomgeving

   Download
  • Doordacht communiceren over eetgedrag, gewicht en uiterlijk - Lokale besturen

   Fiche met tips voor lokale besturen

   Download
  • De mythe van het lijnen

   Fiche voor hulpverleners en het brede publiek

   Download
  • 'Aan de feesttafel' - tips voor ouders

   Fiche voor ouders om hun kind te ondersteunen in de feestperiode

   Download
  • 'Gezonde leefstijl' - tips voor jongeren (uitgebreide info)

   Fiche voor jongeren ter ondersteuning van een gezonde leefstijl

   Download
  • 'Motivatie' - tips voor ouders

   Fiche voor ouders rond motivatie en aanleren van gezonde gewoontes

   Download
  • 'Gewicht en gezondheid' - tips voor ouders

   Fiche voor ouders

   Download
  • 'Gezonde leefstijl' - meer dan gezond eten en bewegen?

   Fiche voor ouders ter ondersteuning van een gezonde leefstijl bij hun kinderen

   Download
  • 'Zomer lijf' - tips voor ouders

   Fiche voor ouders rond ontwikkeling van lichaamsbeeld

   Download
  • 'Aan tafel!' - tips voor ouders

   Fiche voor ouders rond stimuleren van gezond eetgedrag bij hun kinderen

   Download
  • Zorgpad obesitas

   Flowchart ter ondersteuning van geschikt zorgpad bij obesitas

   Download
  • Tips voor niet-stigmatiserend communiceren

   Fiche voor hulpverleners

   Download
  • Beweging(sprogramma) bij kinderen met overgewicht

   Samenvattingsfiche ter ondersteuning van beweging bij kinderen met overgewicht

   Download
  • Overzichtstabel met etiologie van boulimische gedragingen

   Fiche met oorzakelijke kenmerken van boulimische gedragingen (eetbuien en purgeergedrag)

   Download
  • Overzichtstabel rond etiologie van anorexia nervosa

   Fiche met oorzakelijke kenmerken van AN

   Download
  • Inschatting ernst en zorgtoewijzing vanuit de eerstelijn bij de aanpak van obesitas

   Fiche ter ondersteuning van een goede ernst- en indicatiestelling in de eerstelijn van obesitas, met oog op geschikte zorgtoewijzing

   Download
  • Flowchart & risicotaxatie eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

   Fiche ter ondersteuning van de huisarts

   Download
  • Ernst- en indicatiestelling bij eetstoornissen voor zorg op maat

   Fiche ter ondersteuning van de ernst- en indicatiestelling bij eetstoornissen, met informatie over zorg op maat

   Download
  • Screeningsvragenlijsten bij het vermoeden van een eetstoornis

   Korte vragenlijsten voor gebruik in de eerstelijnspraktijk

   Download
  • Checklist signalen van een (beginnende) eetstoornis

   Fiche met signalen van een eetstoornis

   Download
  • Samenvattingsfiche: Risicoprofiel bij eet- en gewichtsproblemen

   Samenvattingsfiche van het risicoprofiel (draaiboek)

   Download
  • Klachten en signalen bij eet- en gewichtsproblemen

   Fiche met rechtstreekse en onrechtstreekse signalen van een eetprobleem

   Download
  • Preventief aan de slag rond eet- en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren

   Samenvattingsfiche van het stappenplan voor preventie van eet- en gewichtsproblemen

   Download
  • Samenvattingsfiche: Groeiwijzer

   Samenvattingsfiche van het boek ‘Groeiwijzer’ met de normale ontwikkeling van smaak en eetgedrag

   Download
  • Communiceren rond eten en gewicht met je kind

   Fiche met tips voor ouders en zorgfiguren

   Download
 • Boeken en folders

  • Handleiding voor helpdeskmedewerkers

   Wat te doen bij vragen over eetstoornissen of gewichtsproblemen?

   Download
  • Lespakket 'Take off' - 15+

   Lespakket met als doel jongeren mentaal weerbaarder te maken, zodat ze open en vrij durven spreken over hun gedachten en gevoelens

   Download
  • Lespakket 'Take off' - 12 tot 15 jaar

   Lespakket met als doel jongeren mentaal weerbaarder te maken, zodat ze open en vrij durven spreken over hun gedachten en gevoelens

   Download
  • Lespakket 'Goed in je vel'

   Lespakket voor leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs die in hun klassen aan het werk willen gaan rond zelfwaardering en mediaweerbaarheid

   Naar de site
  • Groeiwijzer

   De normale ontwikkeling van smaak en eetgedrag

   Download
 • Praktische tools

  • Toolbox voor mediamakers

   Achtergrondinformatie en praktische tips over de communicatie rond eten, uiterlijk en gewicht

   Naar de site