Filmmateriaal

Lichamelijke aspecten bij een eetstoornis

Lichamelijke opvolging is belangrlijk wanneer je kind (vermoedelijk) lijdt aan een eetstoornis.  In deze informatieve filmpjes geeft huisarts Dr. Maura Sisk heel kort uitleg bij een aantal lichamelijke aspecten bij eetstoornissen. Voor de specifieke situatie van je kind dien je je uiteraard te wenden tot de arts die je kind opvolgt.  

Moeilijke situaties bij eetstoornissen

De SUCCEED-serie van de New Maudsley-video’s is ontworpen om moeilijke situaties te bespreken die vaak voorkomen bij families die te maken hebben met een eetstoornis. Enkele van deze videos werden inmiddels door Eetexpert voorzien van een nederlandstalige ondertiteling.

Maaltijdondersteuning

In deze video’s zien we twee fragmenten waarin moeder haar dochter Rachel ondersteunt tijdens een moeilijke maaltijd. Moeder merkt op dat Rachel, die twee maanden geleden ontslagen werd uit een kliniek, opnieuw restrictiever gaat eten. In het eerste filmpje reageert moeder emotioneel en wordt haar angst dat haar dochter een terugval zou hebben snel duidelijk. De emoties bij moeder en Rachel lopen snel op en Rachel is niet in staat om de maaltijd te eten. In het tweede filmpje zet moeder in op motiverende taal om haar dochter voorzichtig aan te moedigen om de maaltijd te voltooien. Ze laat zich niet verleiden tot een uitgebreid gesprek over eten en gewicht en erkent hoe moeilijk het moet zijn als “de stem van de eetstoornis in je oor klinkt”. Ze herinnert haar dochter aan gelukkige momenten en praat met haar over haar dromen over de toekomst. Ze herinnert haar dochter er ook aan hoever ze is gekomen in haar strijd tegen haar eetstoornis.

Op restaurant

Iedereen die zorgt voor een geliefde met een eetstoornis weet hoe moeilijk het kan zijn om als gezin samen uit eten te gaan op restaurant. In het eerste filmpje kan je zien hoe snel de emoties kunnen oplopen en hoe de stem van de eetstoornis uiteindelijk de overhand krijgt. Het vooraf plannen van een dergelijke gezinsactiviteit kan helpen om de invloed van de eetstoornisstem te beperken. Kalm blijven en het hebben van een noodplan voor het geval de dingen uit de hand lopen, zal altijd nuttig zijn. 

In het tweede filmpje kan je zien dat vader zich heeft voorbereid op de onvermijdelijke onrust van zijn zoon gedurende de hele maaltijd. Hij gebruikt afleidingstechnieken en toont empathie, waarbij hij opmerkt dat de angst van zijn zoon toeneemt. Bovendien hebben moeder en Jack al online naar het menu gekeken en vooraf hun maaltijden gekozen. Er wordt veel gesproken over onderwerpen die niets met de eetstoornis te maken hebben, zoals het nemen van een puppy, Jack die met zijn vader en broer naar een voetbalwedstrijd gaat, en de universiteit die over een paar jaar op hem wacht. In dit fragment maken zowel moeder als vader gebruik van motiverende vaardigheden om Jack te ondersteunen terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat ze niet te beschermend zijn.

Op restaurant, deel 1
Op restaurant, deel 2

Boodschappen doen

Deze video bevat twee filmpjes van een moeder en haar dochter die boodschappen doen. De dochter is herstellende van anorexia nervosa en is erg gespannen. In het eerste deel is de moeder erg opdringerig en kritisch, en zoals te verwachten is verloopt de uitstap rampzalig. In het tweede deel gebruikt de moeder communicatieve vaardigheden uit de New Maudsley-aanpak. Alles verloopt veel rustiger en de dochter voelt zich gehoord en gesteund. Een veel succesvollere trip.

Boodschappen doen

Concurrentie tussen siblings

Een eetstoornis kan een grote impact hebben op broer-zus relaties. Het kan heel verleidelijk zijn voor jongeren om afstand te nemen van hun broer of zus met eetstoornis omdat het allemaal heel spanningsvol kan zijn. In deze video is de 19-jarige Mandy boos over de impact die het eetprobleem van haar broer Tom heeft op de familievakantie. In beide filmpjes kan je zien over hoe beide ouders verschillend op de broers en zussen reageren en op de spanning tussen broer en zus. Siblings kunnen weer in contact komen met hun broer of zus met een eetstoornis door nieuwsgierig, empathisch, kalm en medelevend te zijn, terwijl ze tegelijkertijd hun broer of zus herinneren aan fijne momenten uit het verleden en uitkijken naar leuke dingen in de toekomst. Broers en zussen kunnen ook eerlijker tegen elkaar zijn over de impact van de ziekte en dingen zeggen die ouders nooit zouden zeggen!

Concurrentie tussen siblings

Conversatie tussen siblings

In dit filmpje lijdt 16 jarige Louise aan anorexia met purgeergedrag. Zij en haar zus praten over de impact van de eetstoornis op hun onderlinge band als zussen. 

Conversatie tussen siblings

Zorgfiguur ondersteunen

Zorgfiguren of ouders van iemand met een eetstoornis voelen zich vaak erg alleen. De eetstoornis neemt al hun tijd en energie in beslag en ze kunnen de neiging hebben om zich te gaan isoleren. Mensen in je vrienden- en familiekring die medelevend zijn, zonder oordeel kunnen luisteren en je niet vertellen wat je moet doen, kunnen echt verschil maken en helpen om wat rust te krijgen. In het eerste fragment begrijpt de vriendin van Alice deze balans niet helemaal. In het tweede fragment luistert ze aandachtig, toont ze veel compassie en gebruikt ze motiverende taal om Alice te helpen de dingen duidelijker te zien en een heldere toekomst voor zich te zien.

Zorgfiguur ondersteunen

Voor partners

Deze video bevat twee fragmenten van een jong stel, Lisa en James, die bespreken of Lisa, die herstelt van anorexia, na het werk op een vrijdagavond moet gaan hardlopen. In het eerste deel probeert James streng te zijn, maar naarmate hun angstniveaus stijgen, komt hij over als kritisch en veroordelend. Lisa is nog vastberadener om een lange, intensieve hardlooptraining te doen. In het tweede deel past James communicatieve vaardigheden toe uit de New Maudsley-aanpak. Alles is veel rustiger en Lisa voelt zich gehoord en gesteund.

Voor partners