Wanneer een sporter worstelt met een eetprobleem of eetstoornis, zullen er aanpassingen moeten gebeuren aan het trainingsschema. Helemaal stoppen met elke vorm van bewegen, moet niet standaard en hangt af van verschillende factoren.  

Er gaan recent stemmen op om beweging niet zomaar te schrappen, wanneer een sporter een eetprobleem of eetstoornis heeft. In de plaats daarvan wordt er aangespoord om de mogelijkheden tot bewegen individueel te bekijken aan de hand van een medische, nutritionele én psychologische inschatting

De reden hiervoor is dat beweging niet alleen verbonden is met het fysieke van ons lichaam, maar ook met sociale, emotionele en cognitieve aspecten. Zeker bij sporters, voor wie training en sport een belangrijk onderdeel is van hun leven, heeft het verbieden van elke vorm van beweging een grote impact. Recent onderzoek vindt bovendien dat het aanbieden van gecontroleerde en aangepaste fysieke activiteit ook een positieve invloed kan hebben op fysieke en mentale gezondheid en voordelen kan hebben in het herstelproces bij personen met een eetprobleem of eetstoornis. Zo kan er via lichte vormen van beweging ingezet worden op het leren omgaan met beweging en het toewerken naar een doordachte en veilige manier van beweging aangepast aan het eigen lichaam

Uiteraard blijft veiligheid de grootste prioriteit. Daarom vraagt het integreren van beweging in het herstelproces een goed multidisciplinair kader, met aandacht voor de klinische en medische implicaties.

Omdat er tot op heden weinig specifieke richtlijnen bestonden rond fysieke activiteit voor personen met een eetstoornis, werkte een internationale groep gezondheidswerkers en onderzoekers de Safe Exercise at Every Stage: Athlete (SEES-A) richtlijn uit rond beweging bij (top)sporters met een eetstoornis (2020): www.safeexerciseateverystage.com. Als gespecialiseerde gezondheidsprofessional vind je in deze SEES-A richtlijn enkele belangrijke criteria om je beslissing te maken. Een kleurencode symboliseert de fases waarin een sporter zich kan bevinden en de mate van beweging die mogelijk is.

Lees ook de bewegingsadviezen voor personen met eetproblemen en eetstoornissen en de informatie rond compulsief beweeggedrag of bewegingsdrang. Niet alleen het eetgedrag, maar ook beweeggedrag, kan uit balans geraken bij personen met een eetprobleem of eetstoornis.