Nodige expertkennis

Welke expertkennis heb je nodig bij de zorg aan mensen met eetstoornissen?

In dit onderdeel gaan we in op volgende vragen:

  1. Eetstoornissen kennen altijd een somatisch luik: wat is belangrijk om te weten?
  2. Eetstoornissen grijpen in op heel veel levensdomeinen: wat is de impact van de eetstoornis op de psychologische en sociale ontwikkeling en bredere context van de cliënt?
  3. Eetstoornissen en comorbiditeiten: Is het een kip of ei verhaal?
  4. Bestaat er een goed verklaringsmodel voor eetstoornissen?
  5. Mythes over eten en gewicht

Basiskennis

Bekijk ons stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen voor:

  • Update over de normale ontwikkeling van eetgedrag
  • Informatie over de verschillende eetproblemen, eetstoornissen en gewichtsproblemen, inclusief DSM-5-criteria

Stappenplan basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen

Hier vind je het algemene stappenplan met basiskennis rond eetstoornissen en gewichtsproblemen.

Stappenplan