Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Psycholoog

Dit stappenplan voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is een herwerking van het draaiboek uit 2010 en komt er in opdracht van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Afgelopen jaren is er heel wat gewijzigd in het zorglandschap, en is er over eet- en gewichtsproblemen veel nieuwe kennis. Concreet probeert dit draaiboek een antwoord te bieden op de vraag “Wat is er zo eigen aan het werken met personen met een eetstoornis; wat is specifiek aan deze problematiek?”  Samen met vertegenwoordigers van verschillende CGG werd een praktisch format uitgewerkt om zorg op maat bij eet- en gewichtsproblemen te ondersteunen.

Download

pdf – 1868070KB

Thumbnail

Sluit aan bij de CGG-context

Naast een grondige wetenschappelijke onderbouw sluit het draaiboek ook nauw aan bij de nieuwe beleidskaders binnen de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. In sommige CGG’s wordt de CAPA-benadering toegepast. Deze kent enkele raakvlakken met de internationale aanbevelingen rond zorg op maat bij de behandeling van eet- en gewichtsproblemen.

We kregen van diverse psychologen en CGG-medewerkers feedback en suggesties, maar we danken in het bijzonder: Ann Moens (Zorgnet Icuro), Chris Janssen (CGG Vlaams-Brabant-Oost), Lies Depestele (systeemtherapeut), Nausika Desmet (CGG Noord-West-Vlaanderen), Yvienne Goris (DAGG Lommel), .

Opmerkingen of suggesties zijn welkom bij:

Kenniscentrum Eetexpert
secretariaat@eetexpert.be

Auteur: Joke Van Hoeck en Rozemarijn Jeannin (kenniscentrum Eetexpert)

Projectcoördinatie: An Vandeputte (kenniscentrum Eetexpert)

Werkgroep: Prof. Dr. Laurence Claes (kenniscentrum Eetexpert, KU Leuven), Lies
Depestele (systeemtherapeut, Alexianen Zorggroep Tienen), Nausika
Desmet (CGG Noord-West-Vlaanderen), Yvienne Goris (DAGG Lommel),
Chris Janssen (CGG Vlaams-Brabant-Oost), Ann Moens (Zorgnet Icuro).

Als u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2017). Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen. Draaiboek voor het
CGG. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
(verkrijgbaar via www.eetexpert.be)