Stappenplan eetproblemen en eetstoornissen – Psycholoog

Dit stappenplan voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is een herwerking van het draaiboek uit 2010 en komt er in opdracht van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Afgelopen jaren is er heel wat gewijzigd in het zorglandschap, en is er over eet- en gewichtsproblemen veel nieuwe kennis. Concreet probeert dit draaiboek een antwoord te bieden op de vraag “Wat is er zo eigen aan het werken met personen met een eetstoornis; wat is specifiek aan deze problematiek?”  Samen met vertegenwoordigers van verschillende CGG werd een praktisch format uitgewerkt om zorg op maat bij eet- en gewichtsproblemen te ondersteunen.

Hieronder kan je de pdf-versie van het stappenplan downloaden. Digitale stappenplannen kunnen licht verschillen van de pdf-versie, bv. in kader van nieuwe ontwikkelingen in de zorgorganisatie.

Download

pdf – 1868070KB

Thumbnail

Sluit aan bij de CGG-context

Naast een grondige wetenschappelijke onderbouw sluit het draaiboek ook nauw aan bij de nieuwe beleidskaders binnen de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. In sommige CGG’s wordt de CAPA-benadering toegepast. Deze kent enkele raakvlakken met de internationale aanbevelingen rond zorg op maat bij de behandeling van eet- en gewichtsproblemen.

We kregen van diverse psychologen en CGG-medewerkers feedback en suggesties, maar we danken in het bijzonder: Ann Moens (Zorgnet Icuro), Chris Janssen (CGG Vlaams-Brabant-Oost), Lies Depestele (systeemtherapeut), Nausika Desmet (CGG Noord-West-Vlaanderen), Yvienne Goris (DAGG Lommel), .

Opmerkingen of suggesties zijn welkom bij:

Kenniscentrum Eetexpert
secretariaat@eetexpert.be

Overzicht materialen

Infofiche eetproblemen en eetstoornissen – klachten en signalen

Rechtstreekse en onrechtstreekse klachten bij eetproblemen en gewichtsproblemen.

Infofiche

– 676 KB

Infofiche eetstoornissen screening SCOFF en ESP

Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.

Infofiche

– 685 KB

Infofiche eetstoornissen screeningsvragenlijst

Screening door eerstelijnszorgverleners.

Infofiche

– 93 KB

Formulier – Multidisciplinair overleg

Formulier voor multidisciplinair overleg.

Formulier

– 356 KB

Infofiche eetstoornissen – anorexia nervosa oorzaken

Overzichtstabel rond de etiologie van anorexia nervosa.

Infofiche

– 680 KB

Infofiche eetstoornissen – boulimia nervosa oorzaken

Overzichtstabel rond de etiologie van boulimia nervosa.

Infofiche

– 676 KB

Infofiche de mythe van lijnen

Waarom is lijnen of ‘op dieet gaan’ een mythe?

Infofiche

– 1.8 MB

Infofiche eetproblemen en eetstoornissen – weetjes lichamelijk herstel

Weetjes over de lichamelijke herstelfase bij een eetstoornis.

Infofiche

– 695 KB

Infofiche eetstoornissen – zorg op maat en ernstinschatting

Ernst- en indicatiestelling, zorg op maat

Infofiche

– 401 KB

Infofiche eerstelijnsaanpak INNOVATE – overzicht

Eetproblemen en gewichtsproblemen begeleiden in de eerste lijn.

Infofiche

– 109 KB

Checklist anorexia nervosa

Signalen van anorexia nervosa.

Content

Checklist boulimia nervosa

Signalen van boulimia nervosa.

Content

Checklist eetbuistoornis

Signalen van eetbuistoornis.

Content

Checklist ARFID

Signalen van ARFID.

Content

Auteur: Joke Van Hoeck en Rozemarijn Jeannin (kenniscentrum Eetexpert)

Projectcoördinatie: An Vandeputte (kenniscentrum Eetexpert)

Werkgroep: Prof. Dr. Laurence Claes (kenniscentrum Eetexpert, KU Leuven), Lies
Depestele (systeemtherapeut, Alexianen Zorggroep Tienen), Nausika
Desmet (CGG Noord-West-Vlaanderen), Yvienne Goris (DAGG Lommel),
Chris Janssen (CGG Vlaams-Brabant-Oost), Ann Moens (Zorgnet Icuro).

Als u dit draaiboek wil citeren, gebruik dan volgende verwijzing:

Eetexpert (2017). Herkenning en aanpak van eet- en gewichtsproblemen. Draaiboek voor het
CGG. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
(verkrijgbaar via www.eetexpert.be)