Beeldselectie

Wat is goed beeldmateriaal? 

Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden! Helaas kan 1 beeld ook schade toebrengen. Sommige beelden zijn stigmatiserend voor mensen met een gewichtsprobleem. Heel wat (ex-)eetstoornispatiënten getuigen daarnaast dat beelden van uitgemergelde lichamen kunnen aanzetten tot gewichtsverlies. In onderstaande checklist vind je handvaten bij het selecteren en maken van beeldmateriaal. Benieuwd naar het “waarom” van de handvaten in de checklists? Onder de rubriek niet-stigmatiserend communiceren vind je meer informatie. 

Beeldenbank Eetexpert

Bij Eetexpert verzamelen we geschikte foto’s die je vrij kan gebruiken in jouw werk. Hier vind je de beeldenbank.

Andere beeldenbanken

Verschillende organisaties hebben een beeldenbank met beelden die je gratis kan gebruiken.

De World Obesity Federation heeft een beeldenbank met niet stigmatiserende foto’s ter beschikking die gratis te gebruiken zijn indien de World Obesity Federation als bron vermeld wordt.

Voor de beeldenbank van ECOP (European Coalition for People living with Obesity) gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden.

Ook het Rudd Center for Food Policy & Obesity aan de universiteit van Connecticut heeft een beeldenbank met zowel foto’s als filmpjes die je gratis kan gebruiken als je je aan de gebruiksvoorwaarden houdt.

Checklist beeldselectie

Do’s en don’tsCheck
Focus op personen in plaats van lichamen: Zorg voor beeldmateriaal dat mensen als persoon voorstelt. Focus niet op het gewicht of het lichaam van de persoon.  
Gebruik beelden van mensen die een ruime variatie aan activiteiten uitvoeren: activiteiten binnen een jobcontext, binnen maatschappelijke rollen, hobby’s, ontspanning. Gebruik geen beelden die op het  probleem focussen.   
Gebruik beelden van mensen met goedzittende en passende kledij en verzorgd uiterlijk.  
Gebruik beelden waarin mensen op een neutrale manier worden voorgesteld zonder informatie of kenmerken die gewichtsstereotypes in stand houden.  
Gebruik geen ‘voor-en-na’ foto’s. Deze foto’s leggen sterk de nadruk op gewicht of lichaamsvormen en kunnen concurrentie uitlokken: ’ik wil nog meer afvallen dan hij/zij’.  
Gebruik beeldmateriaal dat iedereen vooruithelpt. Gebruik geen fotomateriaal dat op ideeën brengt of probleemgedrag normaliseert. Stel jezelf telkens de vraag of de beelden die je wil tonen mogelijk triggerend zijn voor kwetsbare personen. Zijn o.a. triggerend: uitgemergelde lichamen, probleemgedrag zoals braken, kwantificeerbare details zoals gewicht, BMI, aantal calorieën,… 

Materialen

Infofiche checklist beeldselectie – media

Op deze fiche vind je een checklist om doordacht aan het werk te gaan rond beeldselectie.

Infofiche

– 81 KB