Bloedanalyses zijn bedoeld om metabole complicaties en onderliggende aandoeningen uit te sluiten. Er zijn een aantal analyses die je best bij elke patiënt doet, minstens een keer, zoals een algemeen bloedbeeld (CoFo), elektrolyten, leverwaarden… Ook een urineonderzoek (dipstick) kan nuttig zijn. Daarnaast zijn er een aantal bloedtests op indicatie, of bij patiënten met sterke symptomen. Afwijkende resultaten worden uiteraard verder opgevolgd.   

Naast bloed- en urine onderzoek kan ook een ECG aangewezen zijn, en een botdensitometrie.  

Het volledige overzicht en de indicaties vind je hier (technische onderzoeken).  

In de verdiepende links vind je ondersteunende tools voor je praktijk. 

Meer info